Günümüzde tıp bilimi tek tip yaklaşımdan uzaklaşarak, kişiye özel ve çok boyutlu yöntemlere yönelmekte, aynı zamanda insan sağlığı ve hastalıkların tedavisi konusunda çok sayıda bilimsel gelişme gerçekleşmektedir. Tıp alanındaki gelişmeler son derece hızlı biçimde yaşamımıza girmekte, bu durum hekimleri, diğer bilim insanlarını tez ve antitezlerini paylaşmaya, birlikte düşünmeye ve karar vermeye yönlendirmektedir. Ülkemizde ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alan kanser çok boyutlu bir sağlık sorunudur. Tıbbın farklı uzmanlık alanlarında çalışan hekimlerden ve diğer disiplinlerde görev alan sağlık çalışanlarından oluşan “Tümör Konseyleri” hastanın tıbbi ve sosyal durumuna en uygun ve en etkin tedavi planının oluşturulmasını sağlamaktadırlar.


Hastanemizde Tümör Konseyleri

Hastanemizde tümör konseyleri tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, genel cerrahi, patoloji, radyoloji ve tıptaki diğer  uzmanlık alanlarındaki hekimlerden ve tedavi sürecinde hekimlere destek veren psikolog, diyetisyen, hemşire, fizyoterapist gibi diğer uzmanlardan oluşmaktadır. Kanser hastaları bütünsel ve multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirilmekte, tanı ve tedavi süreci tıp biliminin gereklilikleri ve hastanın özgün durumu doğrultusunda belirlenmektedir. Konseylerde alınan kararlar tanıdan iyileşmeye ya da yaşamın sonlanmasına doğru ilerleyen zaman içerisinde tıp bilimindeki güncel gelişmeler doğrultusunda gözden geçirilmekte ve gerektiğinde güncellenmektedir.   

 

Hastanemizde Tümör Konseyleri Nasıl Çalışır?

Değerlendirilecek hastalar en geç toplantıdan bir hafta önce konsey katılımcılarına ilan edilmektedir. Vakayı sunacak olan hekim tarafından hastanın anamnez ve muayene bulguları, radyolojik görüntüleme bulguları, laboratuvar test sonuçları, tümörle ilgili hücresel düzeyde inceleme sonuçları ve hastanın tıbbi durumu ile ilgili gerekli olan tüm diğer bilgiler hazırlanmaktadır. Konseydeki tüm hekim ve uzmanlar bilgi ve deneyimlerini paylaşmakta, hasta ve hastalığın tüm boyutları en ince detayları ile ele alınmakta, tanı kapsamlı biçimde netleştirilmekte, ameliyat, kemoterapi, radyoterapi gibi tedavi seçenekleri ve hastanın tıbbi durumu doğrultusunda gerek duyulan diğer yaklaşımlardan oluşan tedaviler hekimlerin ortak kararı doğrultusunda belirlenmektedir. Toplantı kararları yazılı hale getirilerek hasta dosyasında saklanmakta ve aynı zamanda hasta ile paylaşılmaktadır.
 


Hastanemizde Bulunan Tümör Konseyleri Hangileridir?

  • Multidisipliner Tümör Konseyi
  • Gastrointestinal Tümör Konseyi
  • Meme Kanseri Konseyi
  • Ürolojik Kanserler Konseyi
  • Tiroid ve Endokrin Bezleri Kanser Konseyi
  • Multidisipliner Çocuk Tümörleri Konseyi
 


Neden Tümör Konseyleri?

Tüm bilgiler tümör konseylerinde ayrıntılı ve multidisipliner bir yaklaşımla ele alınmakta, hastalarımız her hekime ayrı ayrı başvurmak zorunda kalmamaktadır. Bu yaklaşım hastalarımızın tedavilerine güvenle devam etmesini sağlamaktadır. Tümör konseyleri hekimlerimizin tıp literatüründeki en güncel bilgilere ulaşmasını, uzmanlar arasındaki bilgi ve deneyim aktarımının gelişmesini sağlayarak tedavideki başarı oranlarını arttırmaktadırlar.