Kapsamlı Kanser Programımız  sağlıklı bireyler, hasta ve hasta aileleri için kanser hastalıklarının tanısı, tedavisi, önlenmesi, destek tedavileri ve kanser ile ilişkili her türlü klinik durumda en iyi  bakım ve tedaviyi sağlamak için çalışan uzman doktor, hemşire, klinik psikolog, beslenme uzmanı ve tıbbi uzman yardımcılarından oluşmaktadır.
 
Koç Üniversitesi Hastanesi Kapsamlı Kanser Programı, rutin tedavilerle istenilen sonucun alınamadığı durumlarda, algoritmalarda olmayan fakat klinik araştırmalarla kanıtlanmış ilaçların hastanın onayıyla alınarak çare bulunmasını ilke edinerek çalışmaktadır. Bu doğrultuda, diğer tedavilerden fayda görememiş hastalarımıza çare olabilecek, tıbbın geliştirdiği son onkolojik klinik girişimler sağlanmaktadır.
 
Kanserin ilk aşamalarından itibaren hasta deneyimi odaklı multidisipliner yaklaşımla sunduğumuz Kapsamlı Kanser Programımız ekibimizin kreatif yaklaşımı ve  araştırma desteğiyle her geçen gün dünya standartlarında gelişmektedir.
 
grafik-(4).jpg

Rolleri ayrıntılı olarak belirlenmiş 22 ayrı sağlık çalışanı ve grubuyla hizmetinizdeyiz. 

Genetik araştırma ve tümör mutasyon analizleri, kişisel ve ailesel risklerin belirlenmesi, koruyucu önlemlerin alınması, hedefe yönelik tedavilerin belirlenmesi ve uygulanması, her türlü kemoterapi, radyoterapi, akıllı ilaçlar, hormonoterapi, immünoterapi ve aşı uygulamalarını içeren Kapsamlı Kanser Programı ile hastanemizdeki her bir kanser hastasının tedavi planı, çeşitli kanser türleri ve tedavi planlarının tartışıldığı Tümör Kurulu toplantılarında belirlenmektedir.
 
Koç Üniversitesi Hastanesi’nde kullandığımız ileri düzey teknolojik görüntüleme sistemleri ve nükleer tıp taramalarıyla kanseri ve yerini kesin olarak saptayabildiğimiz gibi; hastanemizde yapılan kanser ameliyatlarında da minimal girişimsel cerrahi, girişimsel radyoloji, robotik cerrahi, laparoskopik ve endoskopik cerrahi gibi en son teknoloji ve yöntemler uygulanmaktadır.
 
İleri derece geniş ve kullanışlı tedavi ünitelerimizde şefkatli bakım, hasta konforu ve hasta mahremiyeti en üst düzeyde sağlanmaktadır. Küresel ve mevsimsel olabilen virütik salgınlarda hastanemiz ve bölümümüzde geniş kullanım sahalarının olmasının avantajıyla hastalarımıza güvenli tedavi hizmetleri sunulmaktadır.
 
Hem ayaktan hem de yatan hastalarımız için randevu planlaması ve danışmanlık  hizmetleri hemşirelik kökenli tıbbi uzman yardımcılarımız tarafından verilmekte ve tedavi sürecinde hem hasta hem aile üyeleri yanlız bırakılmamaktadır.
 
Kanser hastalığında diğer destek tedavilerinin önemi de tarafımızca çok iyi bilinmektedir. Bu noktadan hareketle gerekli her tür psikolojik destek klinik psikolog tarafından verilmekte olup beslenme uzmanlarımız tarafından da hastalarımızın değerlendirmesi yapılarak en iyi ve sağlıklı şekilde nasıl beslenebileceği konusunda danışmanlık verilmektedir.

ALT BÖLÜMLERİMİZ