Koç Üniversitesi Hastanesi Nefroloji Bölümü kaliteli hizmet anlayışıyla, uzman doktorların bilgi ve tecrübeleri ışığında  hizmet veriyor. Bölümümüzde gereken ilgi, zaman ve dikkat verilerek hastalarımız için en uygun, en çok fayda görebilecekleri ve en az yan etkiyle karşılaşacakları, uluslararası standartlarda kabul gören tedavi yöntemleri kullanılıyor.

Nefroloji Bölümümüz, ülkemizde bu alandaki en önemli merkezlerin arasında yer alıyor. Uzmanlarımızca multi-disipliner, inter-disipliner, uluslararası çok merkezli birçok klinik ve temel bilim araştırmaları yürütülüyor. Ek olarak, nefroloji ile ilgili hastaların tanı ve tedavisinde deneyimli ekibiyle, bölümümüz önde gelen referans merkezleri içinde ilk sıralarda bulunuyor. • Hipertansiyon tanı ve tedavisi
 • Böbreklerin normal fonksiyonların korunması
 • Su ve tuz dengesiyle ilgili problemler (sıvı yüklenmesi veya ödem, yüksek tansiyon)
 • Böbreklerin doğuştan veya sonradan gelişen bozuklukların tedavisi
 • Akut ve kronik gelişen böbrek yetmezliğinin tedavisi
 • Son dönem böbrek yetmezliği gelişen hastalarda böbrek nakli ve diyaliz tedavilerinin uygulanması

Koç Üniversitesi Hastanesi Nefroloji Bölümü, kendi alanında ileri düzeyde donanımlı, akademik ve deneyimli kadrosuyla her türlü sağlık sorununa etik ve bilimsel imkanlar dahilinde tedavi hizmeti sağlıyor.

 • Hipertansiyon polikliniği
 • Akut ve kronik böbrek yetmezliği polikliniği
 • Glomerüler hastalıklar polikliniği
 • Böbrek nakli polikliniği
 • Akut hemodiyaliz uygulamaları
 • Periton diyalizi tedavisi polikliniği

BBLOK BBLOK
G.Kat GKat
08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
Pazartesi - Cuma Pazartesi - Cuma

İlgili Yazılar

SIK SORULAN SORULAR

 • Akut böbrek hasarı (yetmezliği)
 • Kronik böbrek hastalığı (yetmezliği)
 • Glomeruler Hastalıklar; nefrotik sendrom ve nefritik sendrom ile idrardan kan gelmesi (hematüri), idrardan protein kaçağı (proteinüri) gibi patolojik idrar bulgularının değerlendirilmesi ve tanı-tedavisi,
 • Sıvı ve elektrolit bozukluklar (su ve tuz dengesiyle ilgili problemler (sıvı yüklenmesi veya ödem, yüksek tansiyon)
 • Asit-Baz dengesi bozuklukları
 • Ödem tanı ve tedavisi
 • Tubulointerstisyel hastalıklar
 • Hipertansiyon
 • Ürik asit yüksekliğine bağlı gut hastalığı
 • Ailevi Akdeniz ateşi
 • Diyabete bağlı böbrek hastalığı tanı ve tedavisi
 • Tekrarlayan üriner sistem enfeksiyon tanı ve tedavisi
 • Tekrarlayan böbrek taşı tanı ve tedavisi
 • Sistemik hastalıklara bağlı böbrek hasarı gelişmesi (lupus nefropatisi, amiloidoz, vb)
 • Üriner sistem patolojileri (enfeksiyon vb)
 • Doğuştan veya sonradan gelişen kistik böbrek hastalıkları (polikistik böbrek hastalıkları, medüller kistik hastalık, vb)
 • Hemodiyaliz tedavisi (hastanın hemodiyalize başlatılması, izlemi, yönetimi ve acil hemodiyaliz uygulanması)
 • Periton diyalizi
 • Böbrek nakli
 • Kan basıncı yüksekliği (hipertansiyon)
 • Kanda sodyum düşmesi (hiponatremi)
 • Ödem (vücutta sıvı birikmesi-kilo artışı)
 • İdrar miktarının artması veya azalması
 • İdrarda köpürme, renk değişikliği
 • Gece idrara sık çıkma (nokturi)
 • Elektrolit bozuklukları (sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor vb elektrolitlerin düşüklüğü veya yüksekliği)
 • Böbrek iltihapları (Nefrit ve Pyelonefrit gibi)
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • Kronik glomerulonefrit
 • Böbrek taşları
 • Üremiye bağlı şikayetler (Bulantı, kusma, kaşıntı, nefes darlığı)
 • Böbrek fonksiyonlarında bozulma (üre, kreatinin yüksekliği)