Beyin, sinir ve omurilik cerrahisi (Nöroşirürji), beyin ve omurga hastalıklarının cerrahi tedavisini gerçekleştiren ileri düzeyde özelleşmiş bir tıp dalıdır.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Bölümü olarak, tüm beyin ve omurilik hastalıklarının cerrahi tedavilerini ileri teknolojik altyapı desteği ile yıllardır başarı ile gerçekleştiriyoruz. Ayrıca sahip olduğumuz Gamma Knife radyocerrahisi ile radyocerrahi tedavisi gerektiren hastalıkların tedavisi de bölümümüz bünyesinde yapılabiliyor.

Deneyimli hekim kadromuzun güncel, bilimsel gelişmeleri ve kanıta dayalı tıp uygulamalarını temel alarak sundukları tedavi seçenekleri, sadece ülkemizdeki değil aynı zamanda tüm dünya ülkelerinden gelen hastalara da nöroşirurji alanında umut ışığı oluyor.

Araştırma gücünü yine araştırma konusunda tecrübeli uzman kadrosundan ve geniş olanaklara sahip olan Koç Üniversitesi altyapısından alan Anabilim Dalımız, evrensel tıbba katkıda bulanan bilimsel çalışmalar da ortaya koyuyor. • Çok hassas cerrahi tedavileri bünyesinde barındıran Nöroşirurji için teknolojik alt yapı desteği son derece önemli. Kliniğimizde, dünyadaki önemli Nöroşirurji kliniklerinde bulunan hemen hemen tüm teknolojik alt yapı imkanları bulunuyor.

 • Beyin, omurilik ve sinirlerde hassas ameliyatları gerçekleştirmek için gerekli olan en ileri teknoloji ameliyat mikroskopları bölümümüzde bulunuyor.
 • Ameliyat sırasında kullanılan Nöronavigasyon cihazı ile hastaya nasıl bir kesi uygulanacağı, tümörün sınırlarının net olarak belirlenmesi, tümörlerin etraf dokular ile ilişkisinin belirlenmesi sağlanıyor. Bu sayede beyin ameliyatları daha güvenli olarak yapılabiliyor. Ayrıca bu cihaz, epilepsi cerrahisinde derinlik elektrotlarının yerleştirilmesi ve epilepsiye sebep olan ve alınması planlanan bölgenin ameliyat sırasında sınırlarının hassas olarak belirlenmesine imkan veriyor.
 • Sahip olduğumuz O-Arm tomografi cihazı ile özellikle omurganın cerrahi tedavisi için yerleştirilen protez ve enstrümanların yerlerinde olduğunu ve uygunluğunu ameliyat sırasında yüksek hassasiyet ile kontrol edebiliyoruz.
 • Sterotaktik biyopsi başlığı ile özel bilgisayar programı eşliğinde yapılan hesaplamalar sonrası derin yerleşimli, ulaşılması zor beyin tümörü ve beyin hastalıklarının biyopsisi kısa süren bir ameliyat ile yapılabiliyor.
 • Nöroşirurji Gamma Knife Ünitesi bünyesinde bulunan Leksell Gamma Knife® Icon™ cihazı, klinisyenlere, çerçeve veya maske seçeneği ile hassasiyet ve doğruluktan ödün vermeden daha kişiselleştirilmiş, tek seans veya çoklu seans tedavi yapma seçeneği sunuyor.  Icon™’nun sahip olduğu en son teknik donanım sayesinde beyindeki lezyonları her zamankinden daha hassas bir şekilde hedeflemek için cihaz üzerinde bulunan CBCT teknolojisi kullanılıyor. Ayrıca maskeli tedavilerde, tedavinin doğrulukla uygulanmasını sağlamak için hareket takip yönetimi sisteminden yararlanılıyor.
 • Hastanemizin sahip olduğu çok yüksek çözünürlüklü Manyetik Rezonans (MR), Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazları ve diğer tanısal tetkikler ile beyin, omurilik, omurga ve sinirlerdeki her türlü hastalığı detaylı olarak görüntüleyebilmemize ve ameliyat hazırlığımızı buna göre yapmamıza imkan sağlıyor.

Beyin Tümörleri

Menenjiomlar, Glial Tümörler, Hipofiz Tümörleri, Schwannomalar, Metastatik Tümörler, Glomus Tümörleri, Pineal Bölge Tümörleri, Beyincik Tümörleri, Kordoma


Beyin Damar Hastalıkları

Anevrizmalar, Arteriovenöz Malformasyonlar (AVM), Kavernomlar, Aterio-Venöz Fistül


Diğer Beyin Hastalıkları

Trigeminal Nevralji ve Glossofarengeal Nevralji, Kraniosinositoz, Kafatası Kemiği Tümörleri


Omurilik Dejeneratif Hastalıkları

Boyun, Sırt ve Bel Fıtıkları, Omurilik Kanal Darlığı, Boyun ve Bel Kaymaları, Omurga Kırıkları


Omurga Deformiteleri

Skolyoz, Kifoz, Doğumsal Omurga Bozuklukları, Omurga Dizilim Bozuklukları


Pediatrik Nöroşirurji

Kraniosinositoz, Çocukluk Çağı Beyin ve Omurilik Tümörleri, Çocukluk Çağı Omurga Bozuklukları, Meningomyelosel, Diastometamyeli, Gergin Omurilik Sendromu


Periferik Sinir Cerrahisi

Kübital Tünel Sendromu, Karpal Tünel Sendromu, Peroneal Sinir sıkışması, Piriformis sendromu, Tarsal tünel sendromu, Brakial pleksus yaralanması, Torasik Outlet (çıkış) Sendromu


Hareket Bozukluğu Cerrahisi

Parkinson Hastalığı, Distoni, Spastisite, Esansiyel Tremor


Gamma Knife Radyocerrahisi

Menenjiomlar, Glial Tümörler, Hipofiz Tümörleri, Schwannomalar, Metastatik Tümörler, Glomus Tümörleri, Pineal Bölge Tümörleri, Beyincik Tümörleri, Kordoma, Trigeminal Nevralji ve Glossofarengeal Nevralji, Obsesif-Kompulsif Bozukluk


Epilepsi Cerrahisi

İlaç Tedavisine Dirençli Epilepsi (Sara) Hastalığı

ABLOK ABLOK
G.Kat GKat
08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
Pazartesi - Cuma Pazartesi - Cuma

İlgili Yazılar

SIK SORULAN SORULAR

Beyin Tümörleri
 • Baş ağrısı
 • Bulantı
 • Kusma
 • Konuşma bozuklukları
 • Bayılma
 • Epilepsi (sara nöbeti geçirme)
 • Felç
 • Uzuvlarda güçsüzlük
 • Görme kaybı
 • Yürümede dengesizlik
 
Beyin Damarsal Hastalıkları
 • Baş ağrısı
 • Bulantı
 • Kusma
 • Bayılma
 • Epilepsi (sara nöbeti geçirme)
 • Felç
 • Uzuvlarda güçsüzlük
 • Görme kaybı
 • Yürümede dengesizlik
 
Omurilik Dejeneratif Hastalıkları
 • Boyun, sırt ve bel ağrısı
 • Kollarda, ellerde, bacaklarda ve ayaklarda ağrı, uyuşma, yanma ve batma hissi, hissizlik, güçsüzlük veya felç
 • Yürüme güçlüğü
 • Bel ve boyun tutulmaları ve hareket zorlukları.

Omurga Deformiteleri
 • Vücut duruşunda yamukluk, kamburluk, öne veya da arkaya doğru devrilme.
 
Periferik Sinir Cerrahisi
 • Kollarda, ellerde, bacaklarda ve ayaklarda ağrı, uyuşma, yanma ve batma hissi, hissizlik, güçsüzlük veya felç.
 
Hareket Bozukluğu Cerrahisi
 • Ellerde, ayaklarda titreme, hareketlerde yavaşlama, yürüme bozukluğu
 • Kollarda, ellerde, bacaklarda ve ayaklarda sertlik, hareket etmede zorluk ve spastisite
 • Parkinson, distoni ve esansiyel tremor.

Epilepsi Cerrahisi
İlaç tedavisine dirençli Epilepsi (Sara) nöbetleri
 • Nöroonkolojik Cerrahi (Tüm Beyin ve Omurilik Tümörleri Cerrahisi)
 • Növasküler Cerrahi (Tüm Beyin ve Omurilik Damar Hastalıkları Cerrahisi)
 • Kompleks Spinal Cerrahi 
 • Omurga Deformite Cerrahisi
 • Skolyoz Cerrahisi
 • Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi
 • Pediatrik Nöroşirurji
 • Gamma Knife Radyocerrahisi
 • Parkinson ve Distoni Cerrahisi
 • Epilepsi Cerrahisi