Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme, tıp dünyasındaki gelişmelere paralel olarak hastalıkların tanısı ve tedavisi için radyoaktif maddelerin veya radyofarmasötiklerin kullanılmasını içeren uzmanlık alanı olarak öne çıkıyor.

Onkoloji hastalarında, iyi-kötü huylu kitlelerin ayrımını sağlamak, kanseri evrelendirmek, tümörün derecesini ve organ içerisinde yaygınlığını, tüm vücut metastazlarını belirlemek, nüksü saptamak, tedavi yöntemini seçmek, tedavi cevabını değerlendirmek, radyoterapi planlamasında gerçek tümör kitlesinin belirlenerek doğru yerin doğru dozda ışınlanmasını sağlamak için nükleer tıp ve moleküler görüntülemeye ihtiyaç duyuluyor.

Radyonüklid Tedavi Kliniğimizde yapılan işlemlerde kişiye özel uygulamalar da hastanemizin farkını ortaya koyuyor. Özel hasta gruplarında böbreklerin korunmasına yönelik yöntemler uygulanıyor; sağlıklı dokulara verilecek radyasyon miktarı dozimetri ile en aza indiriliyor. Radyonüklid tedavilerin yapılabildiği kliniğimizde, tiroit kanseri, prostat kanseri, nöroendokrin tümörü, nöroblastom, primer ya da metastatik karaciğer tümörleri ve kemik metastazlarının palyatif tedavisi ve bazı lenfoma türlerinin tedavileri gerçekleştiriliyor.

İntraoperatif Gama Prob uygulaması; sıklıkla meme kanseri ve malign melanoma olmak üzere baş boyun tümörü ve ürogenital tümörlerde kullanılıyor. Kanser dokusundan beslenen ilk lenf nodunun (bekçi lenf nodu) radyoaktif işaretlenmesini takiben, bu nodun ameliyat sırasında prob sistemiyle bulunup çıkarılması mümkün oluyor.

Koç Üniversitesi Hastanesi Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme Merkezimiz de tıbbi ekibini ve teknolojinin sunduğu mükemmel olanakları birleştirerek bu uzmanlık alanında hastalıklara meydan okuyor. En gelişmiş sağlık teknolojisini ve tesislerini kurarak, verdiğimiz tıbbi hizmeti yüksek beceri, şefkat duygusu ve insan onuruna saygı ile desteklemek, merkezimizin çalışma prensibini oluşturuyor.
 

Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme Bölümü Alt Servisleri

 • Teşhis için PET (Pozitron Emisyon Tomografi) ve BT (Bilgisayarlı Tomografi) çekimi,
 • Sintigrafik Görüntüleme (SPECT/CT, SPECT),
 • Kemik dansitometrisi (DEXA),
 • Üre nefes testi,
 • İntraoperatif Gama Prob,
 • İşaretli Lökosit Sintigrafisi,
 • Radyoiyot (düşük ve yüksek doz),
 • Lutesyum-177 PSMA (prostat spesifik membrane antijen),
 • Lutesyum-177 Peptit Reseptör,
 • Aktinyum-225,
 • Radyum-223,
 • I-131 MIBG (malign nöroektodermal tümörlerin tedavisinde kullanılan radyoaktif bir madde
 • Radyoembolizasyon
 • RİA (Radyoimmünoassay) Laboratuvarı (insan serumunda otoantikor, hormon ve tümör belirteçlerinin özel yöntemlerle tespitinin yapıldığı laboratuvar),
 • Radyofarmasi Laboratuvarı (çok sayıda molekülün görüntüleme ve tedavi için hazırlandığı laboratuvar), hizmet verdiğimiz alt servisler ve yöntemler olarak sıralanabilir.
BBLOK BBLOK
M.Kat MKat
08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
Pazartesi - Cuma Pazartesi - Cuma

SIK SORULAN SORULAR

Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme, organlar veya kemikler hakkındaki fonksiyonel bilgilere dayanarak tıbbi bir problemin nedenlerini belirleme konusunda yardımcı oluyor. Bu nedenle;
 • Benign ve malign tümörler,
 • Kanserler,
 • Kemikler,
 • Beyin,
 • Endokrin hastalıkları,
 • Safra kesesi,
 • Kardiyovasküler sistem hastalığı,
 • Akciğer,
 • Lenfoma,
 • Nöroblastom,
 • Nöroendokrin tümörleri,
 • Pediatrik hastalıklar,
 • Prostat kanseri,
 • Böbrek,
 • Tiroit hastalıkları (Tiroit kanseri, Graves hastalığı) ile bağlantılı şikayetler bölümümüze başvuru nedeni oluyor.