DOKTORLARIMIZ

Doç. Dr. Ömer Yıldız

Kardiyoloji

Doç. Dr. Ömer Yıldız
 • Tüm okul, tıp ve uzmanlık eğitimini Almanya’da aldı.
 • 2001-2020 yılları arasında 50.000 üzerinde tanısal koroner anjiyografi, sağ-sol kateterizasyonu ve 20.000’den fazla koroner balon, stent ve diğer girişimsel kardiyoloji işlemlerini kendisi uyguladı ve eşlik etti.
 • Zor vakalar olarak bilinen, kompleks koroner lezyonlarının (örn. damarın çıkış yerindeki darlıklar, çatallanma darlığı) stent ile tedavisi, tecrübeli olduğu bir çalışma alanıdır.
 • Eskiden tıkanmış olan kalp damarlarının (kronik total oklüzyon) tekrar açılması ve stent ile tedavi edilmesinde tecrübeli olduğu diğer bir çalışma alanıdır.
 • Florence Nightingale Hastanesinin kalp nakli programında nakilden sorumlu kalp yetmezliği uzmanı olarak görev yaptı.
 • İlerlemiş kalp yetersizliğinin tedavisinde kardiyak resenkronizasyon tedavisi için implante edilen kalıcı kalp pili (biventriküler kardiyoverter defibrillator) uygulamasında tecrübeli olduğu bir çalışma alanıdır.
 • Kalp ritim veya iletim bozukluğunda uygulanan kalıcı kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör uygulaması alanında da tecrübe sahibi.
 • Gerekli durumlarda kalıcı kalp pilini ve eskiden takılmış elektrodlarını çıkarmakta tecrübeli olduğu başka bir çalışma alanı.
 • Persistan sol vena kava süperior anomalisi (kalp damarlarında doğumsal anomali) olan hastalarda kalıcı kalp pili implantasyonu tekniğini geliştirdi ve dünya tıp literatürüne girdi.
 • Heidelberg Üniversite Kliniği’nin kalp yetmezliği bölümünde doktara programını tamamladıktan sonra araştırmacı doktor “PhD” unvanını aldı.
 • Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde makaleleri yayınlamlandı, hakemlik görevinde bulundu. Kitap bölümleri (Innere Medizin Herold) ve kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunuyor.
 • Ulusal ve uluslararası (Avrupa birliği projeleri) araştırma programlarında katılımda bulundu.
 • İstanbul Alman Başkonsolosluğu’nun güvenilir doktor listesinde yer alıyor (Almanya’ya eğitim veya çalışma amaçıyla başvuranlara sağlık raporu verme yetkisi vardır).
 • Başlıca klinik ilgi alanları şöyle;
  • Girişimsel Kardiyoloji,
  • Kalp Kateterizasyonu ve Koroner Anjiyografi, Balon, Stent,
  • Kompleks Lezyonlar (Zor Vakalar), Bifurkasyon (Çatallanma darlığı),
  • Kronik total oklüzyon (Eskiden Tamamen Tıkanmış Damarın Tekrar Açılması),
  • Rotablatör, Koroner litotripsi,
  • IVUS, OCT, FFR, IFR,
  • Geçici Kalp Pili, Kalıcı Kalp Pili, Kardiyoverter Defibrilatör
  • Biventriküler Kardiyoverter Defibrilatör,
  • Kalıcı Kalp Pili, Kardiyoverter Defibrilatör ve Biventriküler Kardiyoverter Defibrilatör cihazlarının ve elektrodlarının ekstraksiyonu.
  • Genel Kardiyoloji,
  • Koroner Arter Hastalığı,
  • Kalp Yetmezliği Tedavisi,
  • Kalp Kapak Hastalığı,
  • Kalp Ritim ve İletim bozukluğu,
  • Hipertansiyon, Hiperlipidemi.

EĞİTİM

Eğitim Kurum Yıl
Acil ve Yoğun Bakım Uzmanlık Eğitimi Klinikum Uelzen, Almanya (Koroner Yoğun Bakım ve Acil Servisi) 2006 - 2008
Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Herz- u. Diabeteszentrum, Bad Oeynhausen; Herzzentrum Ludwigshafen ve Klinikum Uelzen (Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Bölümü) 2001 - 2008
Doktora (PhD) (Kalp Yetmezliği alanında) Ruprecht-Karls Üniversitesi, Heidelberg, Almanya 1998 - 2001
Tıp Eğitimi Ruprecht-Karls Üniversitesi Tıp Fakültesi, Heidelberg, Almanya 1995 - 2001

KARİYER

Uzmanlık Kurum Yıl
Uzm. Dr. / Doç. Dr. (Girişimsel Kardiyolog) Koç Üniversite Hastanesi 2014 - Halen
Yard. Doç. Dr. TC. İstanbul Bilim Üniversitesi; Kardiyoloji Anabilim Dalı 2013 - 2014
Uzm. Dr. (Girişimsel Kardiyolog) Florence Nightingale Hastanesi, Şişli, İstanbul 2010 - 2014
Uzm. Dr. (Girişimsel Kardiyolog) Medical Park Hastanesi, Göztepe, İstanbul 2009 - 2010
Uzm. Dr. (Oberarzt : Baş asistan, Girişimsel Kardiyolog) Klinikum Uelzen, Almanya 2008 - 2009
Dr. Klinikum Uelzen, Almanya 2006 - 2008
Dr. Klinikum Ludwigshafen, Almanya 2003 - 2006
Dr. Herz- u. Diabeteszentrum, Almanya 2001 - 2003