Medikal Onkoloji Bölümümüzün faaliyet alanı kanser hastalıklarının tanısı, tedavisi, önlenmesi, destek tedavisi ve kanserle ilişkili her türlü klinik durumu kapsıyor. Bölümümüzde tüm kanser türlerinin hem tanısı hem de tedavisini ilgilendiren kararlar, disiplinlerin ortak katılımı ile yapılan haftalık toplantılarda veriliyor. Ayrıntılı tümör konseyleri ve ilgili branşlarla işbirliğiyle, anlık değerlendirme ve gerektiğinde konsültasyon yaparak, hastalarımıza kapsamlı tedavi seçenekleri oluşturuyoruz. Hastalarımız etkin, modern ve kullanışlı hastane alt yapısının da katkılarıyla her türlü güncel tedavi seçeneğine kolaylıkla erişim sağlayabiliyor. Tedavi standartları dünyada kabul gören ve bilimsel çalışmaların sonuçlarının yönlendirdiği şekilde uygulanıyor.
 
Hastanemizin son derece geniş ve kullanışlı ayaktan tedavi üniteleri sayesinde, hastalarımız tedavilerini en konforlu şekilde tamamlayabiliyor. Hasta mahremiyetinin korunması ise ekibimizin en önem verdiği konular arasında ilk sırada bulunuyor. Küresel ve mevsimsel olabilen virütik salgınlarda hastanemiz ve bölümümüzde geniş kullanım sahalarının olmasının avantajıyla, hastalarımıza tedavi hizmetlerini en güvenli şekilde sunabiliyoruz.

Yurtdışından gelen hastaların tedavileri hastanemize girişten tedavinin sonuna kadar “Uluslararası Hasta Departmanı” ekibiyle koordineli bir şekilde titizlikle yürütülüyor.   

Genetik ve tümör mutasyon analizleri, kişisel ve ailesel risklerin ortaya konması, koruyucu önlemlerin alınması, hedefli tedavilerin belirlenmesi ve uygulanması, immünoterapi ve aşı tedavileri, kapsamlı geriatrik değerlendirme, multidisipliner kanser programı çerçevesinde sürdürülüyor.

Hasta bakım kalitesi ve düzeyinin maksimum düzeyde tutulması bizim için çok önemli. Kanser hastalığının sistemik tedavisinin yanısıra diğer destek tedavilerinin önemini de biliyoruz. Bu noktadan hareketle hem ayaktan hem de yatan hastalarımıza gerekli her tür psikolojik destek, uzman psikoloğumuz tarafından veriliyor. Ayrıca uzman diyetisyenimiz, beslenme sorunlarını değerlendirilerek en iyi ve sağlıklı şekilde nasıl beslenebilecekleri ve ne tür beslenme destek tedavileri alabileceklerini, hastalarımıza anlatıyor.   

Bölümümüz, kanseri tedavi eden uluslararası kuruluşlarla benzer aksiyonlarla hareket ediyor. Yaratıcılığı, yeniliği destekleyen ekibimiz, yeni tanı ve tedavi yöntemlerini sürekli araştırıp uygulayarak, bilgilerini tüm dünya ile eşzamanlı şekilde güncellemeye özen gösteriyor. Hastalarımızın tedavi kararlarını verirken, kanser teknolojilerindeki ileri düzey görüntüleme tekniklerini kullanıyoruz ve uygulamaları, ileri düzeyde modern cerrahi yöntemlerle gerçekleştiriyoruz.

Bölümüzde onkolojide kullanılabilecek ve tüm bilimsel ortamlarda kabul görmüş kemoterapi, immünoterapi, akıllı ilaçlar ve hormonoterapi gibi tedavi yaklaşımları uygulanıyor. Her türlü kemoterapi ve diğer tedavi uygulamaları, eğitimli, tecrübeli onkoloji hemşireleri, klinik psikologlar, beslenme uzmanları tarafından gerçekleştiriyor ve süreç, uzman doktorlarımızca bir bütün halinde izlenip koordine ediliyor.
ABLOK ABLOK
M.Kat MKat
08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
Pazartesi - Cuma Pazartesi - Cuma