Onkoloji temel olarak kanser bilimidir ve kanser hastalıklarının tanı ve ilaç tedavisi yanı sıra ömür boyu takibi, destekleyici tedavileri ve hatta önlenmesini de kapsar. Bunun yanı sıra hastanın kendisi ve aile bireyleri için genetik danışmanlık da sağlamaktadır.
 
Onkoloji temel olarak kanser bilimidir ve kanser hastalıklarının tanı ve ilaç tedavisi yanı sıra ömür boyu takibi, destekleyici tedavileri ve hatta önlenmesini de kapsar. Bunun yanı sıra hastanın kendisi ve aile bireyleri için genetik danışmanlık da sağlamaktadır.
 
Tüm kanseröz ve pre-kanseröz durumlar onkolojinin ilgi alanını oluşturur. Çok sık görülen meme kanseri, akciğer kanseri, kolon kanseri gibi hastalıklardan nadir görülen cilt tümörleri ya da sarkomlara kadar tüm kötü huylu tümörler primer olarak onkolojinin tedavi ettiği hastalıklar arasında yer alır. Çok geniş ilgi alanı olan onkoloji bilim dalı için multidisipliner yaklaşım hastalığın iyi yönetimi için esastır. Buna uygun olarak hastanemizde her onkoloji hastası; medikal onkoloji, onkolojik cerrahi branşlar, radyasyon onkolojisi, tıbbi genetik, tıbbi patoloji, nükleer tıp, radyoloji bölümlerinin katıldığı tümör konseylerinde tartışılmaktadır.
 
Onkoloji ile uğraşan disiplinler arasında;
  • Cerrahi onkoloji
  • Tıbbi (medikal) onkoloji
  • Radyasyon onkolojisi
  • Hematolojik onkoloji yer alır. 


Onkolojik Tedavi Yöntemleri

Onkolojik tedavi yöntemlerini cerrahi, radyoterapi ve sistemik tedaviler olarak gruplandırabiliriz. Bilgisayarlı tomografi, PET/BT, endoskopi gibi yöntemler ile evreleme sonrası tümör konseylerinde tüm branşlar ile birlikte hasta bazında en uygun tedavi yöntemine karar verilir.
 
 Medikal onkolojinin uyguladığı sistemik tedaviler ise 5 grupta inceleyebiliriz:
  1. Kemoterapi
  2. İmmunoterapi
  3. Hedefe yönelik (akıllı) ilaçlar
  4. Hormonoterapi
  5. Destek tedaviler
 

Kemoterapi

Kemoterapi ileri evre hastalığın sistemik tedavisi için kullanıldığı gibi cerrahi sonrası ilerleyen zamanlarda nüksü önlemek veya radyoterapinin etkinliğini artırmak amaçlı da kullanılabilmektedir. Kemoterapi verilirken hastanın mümkün olduğu kadar günlük yaşantısından kopmaması için önlemler almak ve kemoterapinin yan etkilerini yakın takip etmek esastır. Bu yüzden bölümümüzde her hasta önce psikolog ve beslenme uzmanımızla görüşür, her kür öncesi doktor muayenesi ve gerekli kan tetkikleri yapılır ve sonrasında tedavi uygulanır. Çoğu hastamız ayaktan tedavi ünitelerimizde günübirlik kemoterapi tedavisini alırken, gerekli koşullarda yataklı servisimizde de bu tedaviler uygulanabilmektedir.
 
Günümüzde Next generation sequencing (NGS) yöntemi ile tümörün tüm mutasyon profilinin belirlenebilmesi, patolojik olarak hedef moleküllerin araştırılması, meme kanseri gibi hastalıklarda nüks riskini ölçen ileri testlerin kullanılması gibi yöntemlerle hastanemizde hedefe yönelik ilaçlar, immunoterapiler ve hormonal tedavileri kemoterapiye göre giderek daha çok kullanabilmekteyiz.
 

İmmunoterapi

Mutasyona uğramış bir hücrenin kansere yol açabilmesi; görevi kendisi gibi hücreleri yok etmek olan bağışıklık sistemi hücrelerini bloke etmesi ve böylelikle bu mutasyonlu hücrelerin kontrolsüz çoğalabilmesi ile olur. İmmunoterapi bağışıklık sistemi hücreleri üzerindeki bu blokajı ortadan kaldıran modern tedavi yöntemidir. Kemoterapinin yarattığı çoğu olumsuz yan etkiler immunoterapide gözlenmez, ancak her onkolojik hasta immunoterapi tedavisi için uygun değildir. Hastanemizde tümör örneğinden yapılan patolojik araştırma sonucuna göre uygun bulunan hastalarda tıp literatüründe kemoterapiye üstünlüğü gösterilmiş tüm immunoterapileri başarıyla uygulamaktayız.
 

Akıllı İlaçlar

Hedefe yönelik tedaviler, yani akıllı ilaçlar, kanserin oluşması ve büyümesine yol açan kilit mekanizmayı engelleyen ilaçlardır. Hastanın tümöründe güncel bilgilere göre hedeflenebilir bir kilit mekanizma varlığı yine detaylı bir patolojik inceleme sonucu ortaya konulur ve tarafımızca uygulanır.  Bu tedavileri bazı durumlarda tek başına, bazen de kemoterapiye ek olarak verilebilmekteyiz. 
 

Hormonoterapi

Hormonal tedaviler ise daha çok meme ve prostat kanserinde kullandığımız yan etkileri oldukça tolere edilebilir ve etkin tedavi yöntemlerimizdendir.
 

Destek Tedaviler

Bu yöntemler dışında tüm süreç boyunca hastalarımızın gerekli beslenme desteği, nütrisyonel durumunun takibi,  ağrılı durumların algoloji bölümü ile birlikte ortadan kaldırılması, profesyonel psikolojik destek, yan etki yönetimi gibi destek tedaviler onkoloji bölümümüzde yürütülmektedir.
 
 

Jinekolojik Onkoloji

Kadın üreme sistemi organlarına ait kanserlerin cerrahi tedavisini jinekolojik onkoloji yürütür. Sık görülen yumurtalık (over) kanseri, rahim ağzı (serviks) kanseri, rahim (endometrium) kanseri yanı sıra daha nadir olan vajen kanseri, dış genital (vulva) kanseri, gebelik kaynaklı trofoblastik tümörler jinekolojik onkolojinin ilgi alanıdır. Diğer sistem kanserlerinde olduğu gibi jinekolojik kanserlerde de multidisipliner yaklaşım esastır.

 

Pediatrik Onkoloji (Çocuk Onkolojisi)

PET/BT nedir?

PET/BT, pozitron emisyon tomografisi ve bilgisayarlı tomografinin birleşimi olan ve bunların füzyon görüntülerinin hazırlandığı, tıbbın bir çok alanında yeri olan ama özellikle onkolojide çok kullandığımız bir görüntüleme cihazıdır. Kanserin tanısı, evrelemesi, kemoterapiye duyarlılığın belirlenmesi, tedaviye yanıtın değerlendirilmesi ve tedavi sonrası nüks açısından takipte sık kullandığımız ve tüm vücudun tarandığı bir yöntemdir. Kanser türüne göre F-18 FDG veya Galyum 68, gibi maddeler ile çekim yapılabilmektedir. 
Pediatrik onkoloji altında öncelikle pediatrik onkolojiyi anlatan bir paragraf yer almalıdır. Arkasından PET/BT anlatılabilir fakat PET/BT’nin ne olduğundan da yine pediatrik onkoloji altında bahsedilmelidir.