1. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
 2. MERKEZLERİMİZ
 3. KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ

ENDOMETRİOZİS (ÇİKOLATA KİSTİ) VE MİNİMAL İNVAZİV JİNEKOLOJİK CERRAHİ KLİNİĞİ

Kliniğimiz, güncel ve kanıta dayalı tüm tanı ve tedavileri uygulayabilen gerek klinik uygulamalarımız gerek endometriozis üzerine yaptığımız araştırmalarımızla uluslararası platformda bu alanda öncü kabul edilen klinikler arasında yer alıyor.

Kadınların hayatlarının farklı evrelerinde farklı sorunlarla ortaya çıkabilen bir hastalık olan endometriozisin menopoza kadar tam bir tedavisi bulunmuyor. Endometriozis Merkezimizde bütünsel bir anlayışla hastamızın değerlendirilmesinin ardından endometriozis hakkında eğitilmesini, varsa problemlerinin çözüm seçenekleri içerisinden bilinçli tercihler yapabilmesini hedefliyoruz. Endometriozis hastalığının doğası gereği merkezimizde pek çok disiplini bir arada içeren bir ekip ile hizmet veriyoruz. Ekibimizin içerisinde, endometriozis hastalığı konusunda deneyimli kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarımızın yanı sıra radyoloji, üroloji, genel cerrahi, anestezi, fizik tedavi branşlarından, tanı ve tedavi sürecine katkıda bulunabilecek deneyimli uzmanlar yer alıyor.

Endometriozis kliniğimizde, hastalığın oluşturduğu şikâyet yelpazesinin hemen hepsine her durumda çözüm oluşturabilen, etik ve ilkeli bir sağlık hizmeti sunuluyor. Bu hastalıktan etkilenmiş kadınların bozulan yaşam kalitelerini eski haline getirmek en önemli hedeflerimizin başında yer alıyor. Bunun için ekibimiz, öncelikle hastalığın tanısını koymak ve oluşturduğu klinik tabloları belirlemek için altyapısında bulunan en gelişmiş tanı araçları ve teknik donanımı kullanarak çalışıyor. Ekibimizin fark yaratan gücü ise hastalarımızı dinlerken gösterdiğimiz özen ve deneyimimizden geliyor.
 

Endometriozisin belirti ve bulguları nelerdir; hastalık ne hissettirir?


Adet dışı hissedilen karın ve kasık ağrısı, infertilite (çocuk sahibi olmakta güçlük), cinsel ilişki sırasında ağrı, kabızlık veya ishal ile seyreden bağırsak şikayetleri, mesane bölgesinde ağrı, işeme problemleri, bel ve kalça ağrısı, ciltte uyuşukluk, bacak veya ayak kaslarında zayıflık, karında şişkinlik, şiddetli yorgunluk, güçsüzlük, adet döneminde oluşan solunum zorlukları, gibi birbirine benzemeyen pek çok yakınmanın kökeninde endometriozis hastalığı olabilir. Hastalık aynı olsa bile farklı bireylerde farklı şikayetlerle ortaya çıkabilir. Tüm bu yelpazenin içinde, en genel tanımda, ‘’ağrı’’ en sık görülen yakınmadır.

Endometriozis, şiddetli adet sancısından ibaret olmayabileceği gibi adetten bağımsız, kronikleşmiş sürekli ağrı ile kendini gösteren hatta adet görmeyenlerde de var olabilen bir hastalık olabilir.

Her ne kadar endometriozis basitçe “rahim iç dokusundan (endometrium) bir parçanın başka bir organ veya doku üzerinde bulunması’’ ve orada kanamaya neden olması olarak tanımlansa da aslında endometriozisi oluşturan doku, endometriuma benzeyen ancak eş olmayan, ağrı ve enflamasyon yaratan, çikolata kistlerine (endometrioma), yapışıklıklara, fibrosis ve ilgili organların işlev kaybına yol açan bir dokudur. Bu hastalıkta, vücudun bağışıklık ve hormonal sistemlerinde oluşan bazı karmaşık değişiklikler de gözlenebilmektedir.

Endometriozis, genelde üreme çağındaki kadınlarda daha sık görülse de adet gören ve görmeyen kadınlarda, rahimi alınmış (histerektomi geçirmiş), menopozda olan kadınlarda veya henüz adet olmamış ergenlerde de bu hastalığa rastlanabilir. Özellikle genç kızlarda sık görülebilen bu hastalık, çoğu zaman atlanabilir, önemsenmeyebilir ve hastalığa tanı koyulmasında geç kalınabilir. Genç yaşta pelvik ağrısı olan kadınların yüzde 70’ine, ilerleyen yıllarda endometriozis tanısı koyulmaktadır.

Endometriozis, sıklıkla şu belirti ve bulgularla karşımıza çıkabilir:

 • Şiddetli adet ağrısı

 • Adet dönemi dışında şiddetli ve uzun zamandır var olan karın ağrısı

 • Ağrılı cinsel ilişki

 • Ağrılı tampon kullanımı veya tampon kullanamama

 • Ağrılı dışkılama, işeme, dışkıda veya idrarda kan

 • İnfertilite, gebelik kaybı, preterm doğum

 • Alerji ve eşlik eden immünolojik hastalıklar

 • Bel ve bacak ağrısı (siyatik siniri tutan endometrioziste)

 • Adet döneminde nefes almada zorluk, solunumla oluşan ağrı (diyafram kasında yer alan endometrioziste) düşündürebilir.

 • Kronik yorgunluk, menstrüel düzensizlikler

 • Anksiyete ve depresyon


Önemle belirtmek gerekir ki, endometriozis hastalarının hepsinde bu belirtilerin tamamı görülemeyebilir ve aynı hastalığa sahip iki kadında birbirine benzemeyen belirti ve bulgular oluşabilir.

Hastalık çoğunlukla erken yaşta başlar ve pelvis içerisinde yer alan organları tutar. Bunlar kalın bağırsak ve vajina arasındaki doku, periton, mesane, bağırsaklar, yumurtalık ve tüpler olarak sıralanabilir. Pelvis dışında da diyafram, sindirim sistemi, idrar yolları, akciğerler, kas tabakası, sinirler üzerinde bulunabilir.

Tanı koymada, pek çok görüntüleme aracı (vajinal, abdominal ultrason, MRI, tomografi) kullanılabilir. Kliniğimizde  ekibimizin endometriozisin ultrasonografik tanısında özellikle uzmanlaştığını söyleyebiliriz. Endometriozis tanısını cerrahi olmadan kesin olarak ortaya koyan herhangi bir kan testi henüz bulunmamaktadır. Yapılan tüm görüntüleme ve kan testleri, daha çok ameliyat planlamasında ve hastalığın seyrinin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

Hastalık, ASRM (Amerikan Üreme Tıbbı Derneği) tarafından minimal, hafif, orta ve ciddi olarak 4 evrede değerlendirilir. Ancak bu evreleme hastalığın belirti ve bulgularıyla ve bu bulguların şiddetiyle çoğu zaman uyumlu değildir. İleri evrede olan bir hastada hiç bulgu yokken veya çok az bulgu ve belirti varken, daha erken evrede olan bir hastada, şiddetli belirti ve bulgular oluşabilir.

Tanı konan hastalarımızın tedavisinde, uluslararası tıp alanında güncel ve kanıta dayalı tüm uygulamalar kullanılmaktadır. Özellikle dış merkezlerde tanısı konulamamış, tanısı konulmuş ancak tedaviden sonuç alınamamış, bu nedenle bir ya da birkaç kez ameliyat olmak zorunda kalmış, kliniğimize yönlendirilen zor vakalar için merkezimizde kanıta dayalı tıp çerçevesinde tartışıp karar alabilen klinik içi konseyimiz bulunmaktadır.

Endometriozisle mücadele eden pek çok kadının başına geldiği gibi, yanlış veya eksik tanı ve bunları izleyen eksik tedavi ve cerrahiler, sonrasında yıllarca sürebilen sıkıntılı bir sürece neden olabilmektedir. Dahası, bu süreç içerisinde, pek çok hastada, yanlış bir algı veya yönlendirilme örneği olarak, tek çözümün üreme organlarının tamamının çıkarılması (rahim ve yumurtalıkların alınması) olabileceği fikri oluşmaktadır.

Pek çok hastada, ilaç, yaşam tarzı değişimi, rehabilitasyon gibi medikal tedavilerin yanı sıra kompleks ve multidisipliner cerrahi içeren, hasta merkezli bireyselleştirilmiş tedavilerin uygulanması gereklidir. Merkezimiz bu gereklilikle, hastanın yaşam kalitesinin yükseltilmesi için, çok yönlü tedavi yaklaşımlarını benimser.
Hastanın işeme, dışkılama, sindirim, üreme ve cinsel fonksiyonlarını koruyarak, mevcut tüm endometriozis odaklarının çıkartılmaya çalışılması, endometriozisin cerrahi tedavisinin temel taşıdır. Bu, aynı zamanda yapılan cerrahinin kalitesini belirleyen koşuldur. Merkezimizde, deneyimli ve yetenekli uzmanlarla, en gelişmiş güncel teknik ekipman ile donatılmış ameliyathanelerde, laparoskopik/robotik cerrahi gibi minimal invaziv girişimler uygulanarak hastalığın cerrahi tedavisinde hedeflenen sonuçların elde edilmesi mümkün olmaktadır.

İleri düzey laparoskopik cerrahi yapabilmeyi gerektiren bu hastalığın tedavisinde, bu konuda yoğun eğitim almış, deneyim edinmiş cerrahi ekibimiz, hastalara verdikleri hizmetin yanı sıra, yaptıkları çalışmalarla bilgi ve deneyimlerini ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda paylaşarak yeni meslektaşlarının yetişmesine, hastalığın tanı ve tedavilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Benzer şekilde endometriozisli kadınların üremeye dair sorunlarında üremeye yardımcı tedavi merkezimizde gerek yumurta dondurma, gerek tüp bebek işlemleri endometriozis ve adenomyozisli kadınların özel ihtiyaçları gözetilerek bireyselleştirilmiş şekilde sunulmaktadır. Üreme ekibimiz gerek Türkiye’de gerek dünyada endometriozis konusunda yaptığı araştırmalarla tanınan saygın bir yere sahiptir.

Ünitemiz, etik ve bilimsel değerlerden ödün vermeden bu konuda bir referans merkezi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Özetle, ergenlikten menopoza, ağrıdan kısırlığa, endometriozise bağlı her sorunun çözümü ve şikayetlerinizin yönetiminde deneyimli ekibimizle ömür boyu yanınızdayız.