Koç Üniversitesi Hastanesi bünyesinde bulunan Radyocerrahi Merkezi, beyin ve spinal patolojilerin tedavisinde yenilikçi, ayaktan tedavi temelli bir tedavi seçeneği sunmaktadır. Hedef, bir ameliyatta olduğu gibi benzer bir hassasiyetle tedavi seçeneği sunmaktır ve merkezimizde bu amaçla Leksell Gamma Knife® Icon™ ve Elekta Versa HD™ dahil olmak üzere mevcut en yeni ve en etkili radyocerrahi cihazları kullanılmaktadır. Ayrıca hastaların teşhis ve tedavisine yönelik beyin cerrahları, radyasyon onkologları ve medikal fizik uzmanlarından oluşan ekibimiz, hastalarımız için en iyi tedavi seçeneklerini belirlemek için her hafta bir araya gelerek hastalara en gelişmiş radyocerrahi tedavilerini sunmaktadır. Tüm işlemler kesi veya genel anestezi olmadan ve hastanede yatmaya gerek kalmadan yapılmaktadır.Zehra Vildan Alpan - Medikal Fizik Uzmanı
Yücel Sağlam - Medikal Fizik Uzmanı
Ali İhsan Atasoy - Medikal Fizik Uzmanı
Fatih Karaköse - Medikal Fizik Uzmanı
Selçuk Tekin - Gamma Knife Teknisyeni
Tuğçe Hediye Kılıç - Gamma Knife Hemşiresi
Emine Polat - Gamma Knife Sekreteri
Gizem Gürel - Gamma Knife Sekreteri
Selami Alacücük - Gamma Knife Arşiv Görevlisi