Gamma Knife cerrahisinde temel, stereotaktik prensiplerden yola çıkılarak kafa içindeki hastalıklı alanın bilgisayarlarla belirlenmesi ve bu alanın 192 adet Kobalt kaynağından çıkan gamma ışınları ile ışınlanmasıdır. Her bir kaynaktan çıkan gücü düşük ışınlar normal beyne zarar vermemekte, 192 adet ışının odaklanmış olduğu noktada ise yüksek miktarda radyasyon etkisi görülmektedir.

Hastalara kansız ve ameliyatsız tedavi imkânı sunmaktadır. Yoğun bakım gereksinimini ortadan kaldıran, sadece bir kaç saat süren bir tedavi şeklidir. Tedavi sonrası ertesi gün hastalar normal günlük yaşantısına dönebilmektedir.

Stereotaktik radyocerrahi tümör veya hastalıklı doku hücrelerinin DNA’sında hasar oluşturulmaktadır. Işınlanan tümör hücrelerinin bölünme ve beslenme fonksiyonları bozulduğu için tümörün büyümesi engellenmiştir. BU TEDAVİDE AMAÇ TÜMÖRÜN BÜYÜMESİNİ DURDURMAKTIR. Çoğunlukla tedavi edilen hastaların tümörleri zaman içerisinde küçülmektedir. Tümördeki küçülmenin hızı yaklaşık olarak büyüme hızına eşittir. AVM olarak adlandırılan damar yumaklarının tedavisinde ise Gamma Knife, normalden geniş olan damarların duvarlarının kalınlaşmasına ve giderek tıkanmasına yol açmaktadır. Damar yumağının kapanması zaman içinde gelişmektedir. Bu süre yaklaşık 3 senedir. Kötü huylu tümörler ve metastazlar hızlı oluştuğu için tedaviye aynı hızla birkaç ay içerisinde cevap vermektedir. 
 
 
 

Gamma Knife 1968 yılından bu yana birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. 2022 yılı rakamlarına göre çeşitli beyin hastalıkları olan 1,5 milyon’dan fazla sayıda hasta Gamma Knife cihazı ile tedavi olmuştur.  
 
Gamma Knife Radyocerrahisiyle tedavi edilebilen hastalıklar;


İyi Huylu Tümörler:

 • Meningiom
 • Hipofiz Tümörü 
 • Vestibular Schwannoma (işitme – denge siniri tümörü)
 • Trigeminal Schwannoma 
 • Hemangioblastom 
 • Pineal bölge tümörleri
 • Kraniofaringiom 
 • Glomus jugulare tümörü 
 • Kordoma 

Damarsal Bozukluklar:

 • Arteriovenöz malformasyon ( AVM – beyinde doğuştan damar yumağı)
 • Kavernomlar 

Fonksiyonel hastalıklar: 

 • Trigeminal nevralji 

Hareket bozuklukları:

 • Tremor ( Parkinson hastalığına bağlı titreme ) 
 • Esansiyel tremor 

Kötü huylu tümörler: 

 • Metastazlar
 • Üveal  melanom 
 • Bazı glial tümörler
 • Hemanjioperisitom 

Bunların dışında beyinde derin yerleşimli tümörler, genel anestezi alması sakıncalı, cerrahi girişimi tolere edemeyecek ve açık cerrahiyi kabul etmeyen hastalarda da Gamma Knife tedavisi uygulanabilir. Buna doktorunuz karar verecektir. 
 

3-gammaknife-1024x768px.jpg

 


İlk aşama stereotaktik çerçevenin takılmasıdır. Lokal anesteziyle yapılan bu işlem küçük çocuklarda sedasyon ile yapılır. Gerekli görüldüğü durumlarda çerçeve yerine maske kullanılmaktadır. Maske kişiye özel yapılır. 

Ardından nöroradyolojik görüntüleme yapılır. Hastalığın cinsine göre MR, Tomografi ve anjiografi yapılmaktadır. Her hastaya tedavi öncesi MR çekilir. AVM hastalığı olan kişilerde anjiyografi yapılır.

Özel bilgisayar programları ile hedefe uygun doz planlaması yapılır. Bu işlem yapılırken hasta odasında istirahat eder. 

Gamma Knife tedavisi planlama yapıldıktan hemen sonra başlar. Kısa bir sürede tamamlanan tedavi sonrasında hasta aynı gün taburcu olarak evine döner. 

gamma.png

 


Leksell Gamma Knife Icon, hassasiyet konusunda daha kapsamlı bir olanak sunar. Her hastanın ihtiyacına göre çerçeveli tedavi, maske ile tedavi ve maske ile fraksiyone tedavi seçeneklerinden birinin tercih edilmesi olanağı verir. Yaklaşık 50 yılı aşkın bir süredir bir deneyimin getirdiği fırsatı hastalarına sunar.  
 

Esneklik

Çerçeve tabanlı veya çerçevesiz olarak tedavi yapma olanağı sunar. Standart radyocerrahi veya ultra hassas mikroradyocerrahi uygulanabilir. Leksell Gamma Knife Icon, çerçevesiz immobilizasyon hassasiyetinin çerçeveli tedavilerle aynı seviyede olmasını sağlar. Bu, GK Icon'u diğer çerçevesiz çözümlerden ayırır. 


Çevrimiçi Adaptif Doz Kontrolü - Yeni bir standart

Çevrimiçi Adaptif Doz Kontrolü, kesinliği doğrulayan ve hassas tedavi sunmayı sağlayan kapsamlı bir konsepttir. Kontrol sistemi ile entegre olarak, tüm süreç boyunca sürekli kalite kontrolü sağlar. Tedavi anında gerçek zamanlı izlemeyi sağlar. 


Gerçek Zamanlı Hareket Yönetimi

Icon ile çerçevesiz immobilizasyon ile çerçevelilerle benzer hassasiyet düzeyi elde edilebilir. Yüksek tanımlı hareket yönetimi sistemi, 0.15 mm hassasiyetle, endüstri standardından altı kat daha iyi bir şekilde gerçek zamanlı olarak hastayı izler. Hasta önceden belirlenmiş eşiğin dışına çıkarsa, sistemin kontrol özelliği anında radyasyonu engeller.


Radyasyonun Verilmesinde Çevrimiçi Kontrol

Sisteme entegre edilmiş stereotaktik Cone Beam CT, Icon'a has bir özelliktir. CBCT ve MR görüntülerinin işlenmesi ile, tedavi planı otomatik olarak hasta pozisyonundaki değişikliklere uyarlanır. Çevrimiçi Doz Değerlendirmesi, iletmek istediğiniz doz dağılımını, vermeyi planladığınız doz ile karşılaştırmanıza olanak tanır.