Kalp ve damar hastalıkları dünyada önde gelen sağlık sorunları arasında olup, ülkemiz, Avrupa ülkeleri içinde kalp ve damar hastalıklarının görülme oranının en yüksek oluğu ülkedir, bu nedenle kardiyoloji bölümü toplum sağlığı açısından çok büyük bir önem taşımaktadır.

Koç Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, alanında tecrübeli doktorlardan oluşan geniş kadrosu ile hastalarımıza en iyi hizmeti vermektedir. Bölümümüzde, gelişmiş teknolojik imkanlar hiç ödün verilmeden kullanılmakta , tıbbi gelişmeler yakından izlenmekte, iç ve dış eğim programları ile birlikte yenilikler dinamik bir şekilde uygulanmakta olup, bütün bunlar sayesinde kalite en üst seviyede tutulmaktadır. Kalp damar cerrahisi, doğumsal kalp hastalıkları ve koroner bakım ünitesi bölümleriyle güç birliği sağlanmakta ve böylece  hasta odaklı hizmet anlayışı daima bir adım ileriye taşınmaktadır. Kardiyoloji Bölümümüz poliklinik, girişimsel laboratuvar ve girişimsel olmayan tüm testlerin bir arada yerleştiği, kesintisiz hizmet veren bütünlük içindeki yapısıyla dinamik bir şekilde hizmet vermektedir.Girişimsel Olmayan Kardiyoloji Bölümleri


Stres EKG Laboratuvarı

Koşu bandı yardımı ile kalbin stres altında oluşturduğu elektriksel aktivitenin değerlendirilmesi, kalp damar hastalıklarının araştırılmasında kullanılır.
 

Holter Laboratuvarı

Holter Laboratuvarımızda tansiyon ve ritm holterlerimiz bulunmaktadır. Yirmidört saat veya kırksekiz saat boyunca kan basıncı veya ritm kaydı yapan cihazlarımız tansiyon hastalıkları ve ritm bozukluklarının tanılarında kullanılmaktadır.
 

Kardiyopulmoner Egzersiz Testi

Egzersiz sırasındaki kalp ve akciğer fonksiyonlarını değerlendiren üst düzey bir tanı testi olan kardiyopulmoner egzersiz testi ile  kalp ve akciğerlerin stres altındaki yeterliliği değerlendirmektedir.
 

Nükleer Kardiyoloji

Kalbin kanlanmasını ve kalp dokusunun canlılığını göstermek için nükleer tıp bölümümüzde gated miyokard perfüzyon sintigrafisi, florodeoksiglukoz pozitron emisyon tomografisi (fdg-PET)  tetkikleri yapılmaktadır.
 

Ekokardiyografi Laboratuvarı

Ekokardiyografi kalbin ses dalgaları yolu ile (ultrason) iç yapısının ve işlevlerinin incelenmesidir. Ekokardiyografi laboratuvarımızda  transtorasik ekokardiyografi, transözofageal ekokardiyografi, üç boyutlu ekokardiyografi ve stres ekokardiyografi uygulamaları yapılmaktadır.
 

Girişimsel Kardiyoloji Bölümleri


Kateter Laboratuvarı

Kalp damarları, kalp kapakları ve kalp ritmi ile ilişkili girişimsel işlemlerin yapıldığı Kateter Laboratuvarımızda; koroner anjiyografi, fraksiyone akım rezervi (FFR) ölçümleri, intravasküler ultrason (IVUS), optik koherens tomografi (OCT), perkütan koroner anjiyoplasti (PKG), koroner ve koroner dışı stent uygulamaları, aterektomi yöntemleri (rotablatör…vb), kateter yolu ile transaortik aort kapak yerleştirilmesi-(TAVI/TAVR), perkütan mitral kapak klipsi (mandal) yerleştirilmesi (Mitraklip) yapılmaktadır.
 

Elektrofizyoloji Laboratuvarı

Elektrofizyoloji laboratuvarımızda kalp pili uygulamaları (kalıcı kalp pili, implante edilebilir kardiyoverter defibrilatör [ICD], kardiyak resenkronizasyon tedavisi [KRT] yerleştirilmesi, elektrofizyolojik çalışma, kateter ablasyon yöntemleri uygulanmaktadır.

 • KG (Elektrokardiyografi),
 • EKO (Ekokardiyografi),
 • Stress/eforlu ekokardiyografi,
 • TEE (yemek borusundan yapılan ekokardiyografi),
 • Egzersiz testi (Treadmill testi),
 • KPET (Kardiyopulmoner egzersiz testi),
 • Miyokard perfüzyon sintigrafisi,
 • 24-72 saat süreli tansiyon holter,
 • 24-72 saat süreli ritim holter,
 • Tilt Testi,
 • ABI (Ankle brachial index),
 

Girişimsel Kardiyoloji Bölümü:

 • Koroner anjiyografi,
 • Pressure wire, FFR ölçümleri - koroner damar içinde basınç ölçümü ile darlığın değerlendirilmesi),
 • IVUS (Intravascular ultrasound - koroner damar içindeki darlığın ultrason ile değerlendirilmesi),
 • OCT (Optical coherence tomography - koroner damar içindeki darlığın optick kateter ile değerlendirilmesi),
 • PTCA (Perkütan koroner anjiyoplasti), Balon işlemi,
 • Stent, ilaç salınımlı stent uygulaması,
 • Aterektomi yöntemleri (Rotablatör…vs),
 • TAVI (Kateter yolu ile aort kapak yerleştirilmesi-TAVR)
 • Mitraclip (Mitral kapak için klips (mandal) yerleştirilmesi),
 • Kalp pili uygulamaları (Kalp pili, şok pili, kalp yetersizliği için pil, MR uyumlu pil),
 • Elektrofizyolojik çalışma,
 • ​Ritim bozuklukları için ablasyon - yakma yöntemleri.

BBLOK BBLOK
G.Kat GKat
08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
Pazartesi - Cuma Pazartesi - Cuma

SIK SORULAN SORULAR

Kalp cerrahisi
Koroner bypass cerrahisi ameliyatları çeşitli yöntemlerle gerçekleştiriliyor.
 
Yüzde yüz çalışan kalpte ameliyat
Kalp-akciğer makinesine bağlı oluşan yan etkileri önlemesi, daha kısa yoğun bakım süresi ve normal yaşama daha hızlı dönüş sağlamak amacıyla hizmet veriyoruz.
 
Yüzde yüz atardamar kullanarak ameliyat
Bacaktan alınan damarlara göre damarların daha uzun açık kalması için bu yöntem tercih ediliyor.
 
Aorta dokunmadan ameliyat
Aorta “dokunmanın” neden olabileceği beyin komplikasyonlarından korunmak için yapılıyor.
 
Minimal invaziv ameliyat
Uygun hastalarda göğüs kemiğini tamamen açmadan yapılan ameliyat yöntemi.
Uyanık ameliyat
Genel anestezi alması sakıncalı olan ve/veya hastanede kısa süre kalmak isteyen hastalar için uygulanan bir yöntem.
 
Kalp kapağı cerrahisi
 • Kompleks kalp kapağı tamir ameliyatları,
 • Yüksek riskli hastalara ameliyat olma imkanı sağlayan özel cerrahi teknikler,
 • Uygun hastalarda göğüs kemiğini tamamen açmadan yapılan ameliyatlar.
 
Aortik anevrizma ve aort diseksiyon cerrahisi
 • Özel cerrahi tekniklerle, kompleks aort ameliyatlarının  düşük riskle uygulanması,
 • Uygun hastalarda, göğüs kemiğini tamamen açmadan minimal invaziv ameliyat tekniği.
 
Re-operasyon
Daha önce bir veya daha fazla kalp ameliyatı olmuş olan hastalar için yapılan ameliyatlar.
 
Yüksek riskli kalp cerrahisi
Başka merkezlerde ameliyat olamaz denilen veya kalp ameliyatı olmak için çok yüksek riskli bulunan hastalara yönelik özel yöntemler.
 
Doğumsal kalp hastalığı cerrahisi
Pediatrik Kardiyoloji bölümü ile değerlendirilen hastalar, ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası pediatri yoğun bakım uzmanları ile ortak bir ekip çalışması yakın takip tedavisi planlanır.
 
Robotik kalp cerrahisi