Göz ve çevresi yapıların tümörleriyle ilgilenen branşa oküler onkoloji adı veriliyor. Koç Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği çatısı altında hizmet veren Oküler Onkoloji Merkezimizde her türlü oküler onkoloji hastasının ayırıcı tanısı ileri radyolojik, medikal ve oftalmik tanı araçları ile yapılabiliyor. Alanında engin deneyim sahibi uzmanlarımız, erişkin ve çocukluk çağının iyi veya kötü huylu göz tümörlerinin tanısı için en ileri teknolojiye sahip araçlarla çalışıyor. Uluslararası düzeyde bir tanı ve tedavi birimi olan merkezde fluoresein anjiyografi, indosiyanin yeşili (ICG) anjiyografi, yüksek çözünürlüklü optik koherens tomografi, fundus otofloresans, ultrason biyomikroskopisi, bilgisayarlı görme alanı testi, elektrofizyolojik testler gibi son teknoloji metotlar bulunuyor.

Malign melanom ve retinoblastom gibi ciddi göz tümörleri başta olmak üzere merkezimizde tüm göz ve göz çevresi tümörleri tedavi edilebiliyor. Bu tümörler; iris, silier cisim ve koroidin; konjunktivanın iyi ve kötü tümörleri ile retinanın iyi ve kötü huylu tümörleri olmak üzere başlıca üç gruba ayrılıyor. İris, silier cisim ve koroid tümörleri; pigmentli (koyu renkli) kitleler, hemanjiom, metastazlar, lenfomalar ve malign melanomdan oluşuyor. Konjunktiva tümörleri arasında kistler, pigmentli kitleler, nevus, pterjium; skuamöz hücreli karsinomlar; lenfomalar ve malign melanomlar bulunuyor. Hemangioblastom ve retinoblastom retina tümörleri arasında bulunurken, ayrıca retinada lenfomalar da görülebiliyor.

Kliniğimizde oküler tümörlerin tedavisi amacıyla şu işlem ve uygulamalar gerçekleştirilebiliyor: Radyoterapi, plak radyoterapi, LINAC tabanlı radyoterapi, lazer ve fotodinamik lazer (soğuk lazer), transpupiller termoterapi (TTT), kemoterapi ve tümörlerin cerrahi yolla çıkarılması. Plak radyoterapide göz zarları cerrahi desteğiyle açıldıktan sonra, tümörün olduğu bölgeye radyoaktif bir plak yerleştirilirken; LINAC tabanlı radyoterapide retina, sinirler ve gözyaşı bezi gibi önemli yapılar korunacak şekilde tümörün olduğu bölgeye özel cihazlar yardımı ile bir ışın uygulanıyor. Kalınlığı belirli bir ölçüyü geçmeyen göz içi tümörler için ise lazer ve fotodinamik lazer tedaviler, tümörün gerilemesi amacıyla sağlıklı dokuya zarar vermeden kullanılabiliyor.