Keeping track of all updates in the field of general surgery and utilizing advanced medical technologies effectively, the General Surgery Clinic of Koç University School of Medicine provides patients with a wide range of high-level clinical practices. Since its foundation, it has firmly maintained its position as one of the leading clinics in this respective field.
 
The department collaborates with specialists of various branches for a multidisciplinary approach in order to tailor the most appropriate route of treatment for each patient. For this purpose, cases are discussed at various council meetings such as Gastrointestinal Oncology, Breast Diseases, Endocrinology, Endocrine Surgery and Bariatric and Metabolic Surgery. Each patient is informed in detail about their treatment plans and enabled to receive the most ideal treatment for their cases. 
 

Treatment Methods and Practices of General Surgery

 • Advanced laparoscopic/robotic cancer treatments
 • Cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC)
 • Advanced, liver, bile duct and pancreas surgery
 • Laparoscopic hernia surgery
 • Bariatric (obesity) surgery
 • Multidisciplinary treatment planning meetings  
 • Gastrointestinal oncology council
 • Breast diseases council
 • Endocrine diseases council
 • Bariatric and metabolic surgery council
 • Nutritional support for oncology patients
 • Stoma care and training
 

Service Subcategories of General Surgery

 • Emergency surgery
 • Thyroid and parathyroid surgery
 • Adrenal gland surgery
 • Breast surgery and reconstruction
 • Bariatric (obesity) and metabolic surgery
 • Liver surgery
 • Gallbladder and biliary calculus surgery
 • Pancreas surgery
 • Surgery of esophagus and dysphagia
 • Gastric surgery
 • Small intestinal, colonic, rectal and anal surgery
 • Stoma care and training 
 • Hiatal hernia surgery
 • Nutritional support
 • Oncological surgery
 • Endoscopy unit
  • Gastroscopy
  • Colonoscopy
 • Investigations and treatment aimed at fecal incontinence
  • Anal manometry
  • Endoanal USG
  • Tibial nerve stimulation
  • Sacral nerve stimulation  
  • Biofeedback • Minimal invaziv teknikler,
 • Robotik cerrahi,
 • Sinir monitörizasyonu,
 • Tiroid bezi hastalıkları;
  • Tiroid nodülleri
  • Guatr (tiroid bezinin büyümesi)
  • Hipertiroidizm (zehirli guatr)
  • Tiroid kanseri
 • Paratiroid bezi hastalıkları;
  • Hiperparatiroidizm (kalsiyum bezlerinin çok çalışması)
  • Paratiroid kanseri
 •  Böbreküstü bezi (adrenal) hastalıkları;
  • Feokromositoma
  • Cushing sendromu
  • Hiperaldosteronizm
  • Adrenal kanser


Endokrin Cerrahisi Nedir?

Tiroid, paratiroid ve böbreküstü (adreanl) bezlerin, cerrahi gerektiren fonksiyonel bozukluklarının ya da kanser gibi hastalıklarının tedavisini yapan branştır.
 

Koç Üniversitesi Hastanesi Endokrin Cerrahisi Bölümü Mükemmelliyet Merkezi
(Center of Excellence)

Sertifikasyonu yapan merkeze bağlı olarak belli kriterleri karşılayan, özelleşmiş merkezler, “Center of Excellence” olarak sertifikalandırılmaktadır. Bu tür sertifikasyonlar, ilgili hastane ve bölümün alt yapısı, cerrahi kadrosu, ameliyat sayıları, uygulanan cerrahi tekniklerin gelişmişliği, komplikasyon oranlarının düşük oluşu, hasta memnuniyetinin yüksekliği ve akademik çıktılarının fazlalığı gibi değerlendirmeler sonucu verilmektedir.

Koç Üniversitesi Hastanesi Endokrin Cerrahisi Bölümü, Mart 2020 tarihinde bu sertifikasyona uygun görülmüştür. Sertifikasyonu yapan kurum, Avrupa Board Sınavlarını düzenleyen European Union of Medical Specialists bünyesindeki endokrin cerrahisi ana derneği olan Avrupa Endokrin Cerrahları Derneği’dir (European Society of Endocrine Surgeons). Bu sertifikasyonla beraber, Koç Üniversitesi Hastanesi Endokrin Cerrahisi Bölümü, international fellowship verebilme yetkisi kazanmıştır. Her yıl European Society of Endocrine Surgeons (ESES) tarafından international fellowshiplik yapmaya hak kazanacak uzmanlar, ESES bünyesindeki Host Center’larda eğitim görme fırsatı kazanmaktadır.
 

Mükemmelliyet Merkezi (Center of Excellence) Hastalar için Neden Önemlidir?

Günümüzde, sağlık konularındaki gelişmelere bağlı olarak bilginin yarılanma ömrünün 5 yıla kadar azaldığı bilinmektedir. Özellikle teknolojik alt yapının yeterliliği ve multidisipliner yaklaşımlar, hastaların tanı ve tedavilerinde büyük önem teşkil etmektedir. Böylesi bir gelişim çağında güncel cerrahi tekniklerin ve tıbbi gelişmelerin ilgili bölümce yakından takip edilmesi, hastaların tedavilerinde büyük önem taşımaktadır.
Bu tür sertifikasyona sahip merkezlerin, ulusal ve uluslararası platformlarda ilgili kişilerce denetimlerden geçmesi, tanı ve tedavideki en güncel bilginin sunulduğunun bir kanıtıdır. Koç Üniversitesi Endokrin Cerrahisi Mükemmelliyet Merkezinin hedefi, hastalarına en gelişmiş ve güvenli hizmeti sunmaktır. Haftalık düzenlenen onkoloji ve branş konseylerinde, genel kullanılan klavuzlardan farklı olarak, multidisipliner yaklaşımlar ile, hastaya özel en iyi sonuç verecek tedavi seçilebilmektedir. Bu konseylere, endokrin cerrahlarının yanı sıra, endokrinoloji, patoloji, radyoloji, nükleer tıp, onkoloji ve genetik bölümlerinden hekimler de katılmaktadır.
 

Memnuniyetiniz bizim için değerli. Yüksek kalite için nelere dikkat ediyoruz?

Güçlü kurumsal kimliğimiz ve altyapımız ile hastalarımıza en kaliteli hizmeti sunuyoruz. Bölümümüze yapılan ilk başvurudan itibaren tüm tetkikler en hızlı şekilde tamamlanarak, ultrasonografi ve sitolog eşliğinde yapılan biyopsiler ile aynı gün bile kanser tanısı konularak tedavi başlanabilmektedir. Güçlü cerrahi kadromuz ve teknolojik alt yapımız ile, en gelişmiş ve güncel tüm cerrahi teknikler hastalarımıza sunulmaktadır. Özellikle tiroid ve paratiroid cerrahisinde, intraoperatif sinir monitörizasyonu (ses sinirinin korunması için kullanılan cihaz) rutin olarak tüm vakalarda kullanılmaktadır ve tiroid cerrahisi sonrası en çok korkulan komplikasyonların başında gelen ses kısıklığı riski, bölümümüzde %1’in altındadır.
 

Minimal İnvaziv Endokrin Cerrahisi

Günümüzde minimal invaziv teknikler (küçük kesiden, endoskopik, laparoskopik ve robotik cerrahi), diğer tüm cerrahi branşlarda olduğu gibi endokrin hastalıklarının da cerrahi tedavisinde rutin hale gelmiş ve güvenle uygulanmaktadır. Açık cerrahi tekniklere kıyasla, minimal invaziv tekniklerin, ameliyat sonrası ağrı, analjezik ihtiyacı, hastanede yatış süresi, ameliyat süresi ve kozmetik sonuçlar olmak üzere kanıtlanmış birçok üstünlükleri mevcuttur. Hastanemizde, endokrin cerrahisi konusunda, güncel literatürde tanımlanmış olan tüm gelişmiş teknikler (endoskopik, laparoskopik,robotik), deneyimli cerrahi ekibimiz tarafından güvenle yapılmaktadır.
 

Böbreküstü bezi (adrenal bez) cerrahisi

Hastanemizde adrenal cerrahisinde rutin olarak kullanılan teknik laparoskopik cerrahidir. Standart olarak 3-4 kesiden (10mm, 5mm, 5mm, 5mm) yapılan laparoskopik teknik ile beraber, seçilmiş vakalarda sadece tek kesiden de (25mm) ameliyatlar laparoskopik olarak başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.
Adrenal bezin anatomik yerleşimi göz önüne alındığında, dar bir anatomik bölgede, derin yerleşimli tümörlerde, büyük tümörlerde (özellikle 5cm ve üzerinde) ve çevre organlarla zor komşuluklar ya da yapışıklıkları olan tümörlerde ise laparoskopik aletler bazen yetersiz kalabilmekle birlikte, bu olgularda robotik cerrahinin daha avantajlı olduğu (üç boyutlu görüntü, açılanabilir enstrumanlar, titreme azlığı...gibi) bilinmektedir.
 

Tiroid ve paratiroid bez cerrahisi

Dünyada olduğu gibi son yıllarda ülkemizde de popülerliğini arttıran izsiz tiroid ve paratiroid bez cerrahisi, koltuk altı, meme, boyun ya da dudak içerisinden yapılan farklı yaklaşımlar ile seçilmiş olgularda güvenle uygulanmaktadır. Bu olgularda, hastaların radyoloji ve patoloji sonuçları ile beraber anatomik uygunluğu, hasta için en doğru ve yarar sağlayacak tekniğin seçilmesinde önem arz etmektedir.


 • Kasık fıtığı
 • Göbek fıtığı
 • Kesi yeri fıtıkları

 • Safra kesesi taşı
 • Safra yolu darlıkları
 • Sarılık
 • Karaciğer kanseri
 • Karaciğerde metastaz
 • Safra yolları kanseri
 • Pankreas kanseri
 • Kanser dışı tümörler

 • Meme kanserinde onkoplastik cerrahi
 • İzsiz ameliyatlar
 • Meme koruyucu cerrahi
 • Mastektomi (memenin alınması)
 • Eş zamanlı meme onarımı
 • Sentinel lenf nodu biyopsisi
 • Lenf bezlerini koruyucu cerrahiler

 • Aşırı şişmanlık
 • Metabolik cerrahi

 • Özofagus (Yemek borusu) Cerrahisi
  • Kanser
  • Yutma güçlüğü
  • Reflü
 • Mide cerrahisi
  • Mide kanseri
  • Mide ülseri
 • İnce bağırsak cerrahisi
 • Kolorektal cerrahi (Kalın bağırsak)
  • Kalın bağırsak kanseri
  • Hemoroid, anal fissür, anal fistül
  • Dışkılama sorunları
 • İnflamatuar bağırsak hastalıkları (Crohn – Ülseratif Kolit) cerrahisi
 • Dışkı kaçırma problemlerine yönelik tetkik ve tedaviler
  • Anal manometri
  • Endoanal USG (Ultrasonografi)
  • Tibial sinir stimülasyonu
  • Sakral sinir stimülasyonu
  • Biofeedback
 • Endoskopi Ünitesi
  • Gastroskopi
  • Kolonoskopi
  • Mide-bağırsak kanamaları
 • Stoma bakımı ve eğitimi
 • Beslenme desteği

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

The department of general surgery successfully responds to, diagnoses, treats and follows all diseases conditions associated with this respective field. It should be noted that our department addresses numerous complaints that may initially be presented to various other branches. Some of these complaints may be listed as follows: 
 • Dysphagia
 • Gastroesophageal reflux
 • Abdominal pain
 • Vomiting
 • Intraabdominal mass
 • Intestinal and gastric bleeding (occult or explicit)
 • Esophageal, gastric and intestinal cancers
 • Digestive difficulties, indigestion, abdominal distention
 • Constipation, defecation problems, difficulty controlling defecation
 • Hemorrhoids, anal fistula, anal fissure
 • Icterus/jaundice
 • Obesity
 • Breast mass
 • Nipple discharge
 • Bodily trauma
 • Cervical mass in the neck
 • Inguinal and hiatal hernia or herniation through formal abdominal incisions
 • Meme kanserinde onkoplastik cerrahi
 • İleri laparoskopik/robotik kanser cerrahileri
 • Sitoredüktif cerrahi ve hipertermik kemoterapi (HIPEK)
 • İleri karaciğer, safra yolları ve pankreas cerrahisi
 • Laparoskopik fıtık cerrahisi
 • Multidisipliner kanser konseyleri