Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği genel cerrahi alanındaki güncel gelişmeleri yakından izleyen, ileri tıp teknolojilerine hakim ve üst düzeyde klinik tıp anlayışına sahiptir. Kuruluşundan itibaren alanında önde gelen, söz sahibi konuma yerleşmiştir.

Bölümümüzün öne çıkan en önemli özelliklerinin başında, işbirliğine ve multidisipliner yaklaşımla gerçekleştirilen Gastrointestinal Onkoloji Konseyi, Meme Kanseri Konseyi, Endokrinoloji ve Endokrin Cerrahi Konseyi, Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Konseyi gibi toplantılarda tüm vakalar için teşhis ve tedavi seçenekleri değerlendiriliyor. Böylece hastalarımız için en ideal tedavilere farklı alanlarda çalışan uzmanlarla birlikte karar veriliyor ve her hastamız için ona özel bir tedavi yol haritası hazırlanıyor. Detaylı bilgilendirilme sonunda her hastamız, kendisi için en ideal tedavi hizmetini alabiliyor.

Yıllık 6000’i aşkın poliklinik muayenesi ve 2500’den fazla ameliyat gerçekleştirilen kliniğimiz çağdaş tıbbın gerektirdiği en güncel bilimsel ve teknik donanımı taşırken, aynı zamanda etik yönden bilinçli, hasta ve değerlerine saygılı bir sağlık hizmeti sunuyor.


Genel Cerrahi Kliniği Alt Branşları   • Minimal invaziv teknikler,
 • Robotik cerrahi,
 • Sinir monitörizasyonu,
 • Tiroid bezi hastalıkları;
  • Tiroid nodülleri
  • Guatr (tiroid bezinin büyümesi)
  • Hipertiroidizm (zehirli guatr)
  • Tiroid kanseri
 • Paratiroid bezi hastalıkları;
  • Hiperparatiroidizm (kalsiyum bezlerinin çok çalışması)
  • Paratiroid kanseri
 •  Böbreküstü bezi (adrenal) hastalıkları;
  • Feokromositoma
  • Cushing sendromu
  • Hiperaldosteronizm
  • Adrenal kanser


Endokrin Cerrahisi Nedir?

Tiroid, paratiroid ve böbreküstü (adreanl) bezlerin, cerrahi gerektiren fonksiyonel bozukluklarının ya da kanser gibi hastalıklarının tedavisini yapan branştır.
 

Koç Üniversitesi Hastanesi Endokrin Cerrahisi Bölümü Mükemmelliyet Merkezi
(Center of Excellence)

Sertifikasyonu yapan merkeze bağlı olarak belli kriterleri karşılayan, özelleşmiş merkezler, “Center of Excellence” olarak sertifikalandırılmaktadır. Bu tür sertifikasyonlar, ilgili hastane ve bölümün alt yapısı, cerrahi kadrosu, ameliyat sayıları, uygulanan cerrahi tekniklerin gelişmişliği, komplikasyon oranlarının düşük oluşu, hasta memnuniyetinin yüksekliği ve akademik çıktılarının fazlalığı gibi değerlendirmeler sonucu verilmektedir.

Koç Üniversitesi Hastanesi Endokrin Cerrahisi Bölümü, Mart 2020 tarihinde bu sertifikasyona uygun görülmüştür. Sertifikasyonu yapan kurum, Avrupa Board Sınavlarını düzenleyen European Union of Medical Specialists bünyesindeki endokrin cerrahisi ana derneği olan Avrupa Endokrin Cerrahları Derneği’dir (European Society of Endocrine Surgeons). Bu sertifikasyonla beraber, Koç Üniversitesi Hastanesi Endokrin Cerrahisi Bölümü, international fellowship verebilme yetkisi kazanmıştır. Her yıl European Society of Endocrine Surgeons (ESES) tarafından international fellowshiplik yapmaya hak kazanacak uzmanlar, ESES bünyesindeki Host Center’larda eğitim görme fırsatı kazanmaktadır.
 

Mükemmelliyet Merkezi (Center of Excellence) Hastalar için Neden Önemlidir?

Günümüzde, sağlık konularındaki gelişmelere bağlı olarak bilginin yarılanma ömrünün 5 yıla kadar azaldığı bilinmektedir. Özellikle teknolojik alt yapının yeterliliği ve multidisipliner yaklaşımlar, hastaların tanı ve tedavilerinde büyük önem teşkil etmektedir. Böylesi bir gelişim çağında güncel cerrahi tekniklerin ve tıbbi gelişmelerin ilgili bölümce yakından takip edilmesi, hastaların tedavilerinde büyük önem taşımaktadır.
Bu tür sertifikasyona sahip merkezlerin, ulusal ve uluslararası platformlarda ilgili kişilerce denetimlerden geçmesi, tanı ve tedavideki en güncel bilginin sunulduğunun bir kanıtıdır. Koç Üniversitesi Endokrin Cerrahisi Mükemmelliyet Merkezinin hedefi, hastalarına en gelişmiş ve güvenli hizmeti sunmaktır. Haftalık düzenlenen onkoloji ve branş konseylerinde, genel kullanılan klavuzlardan farklı olarak, multidisipliner yaklaşımlar ile, hastaya özel en iyi sonuç verecek tedavi seçilebilmektedir. Bu konseylere, endokrin cerrahlarının yanı sıra, endokrinoloji, patoloji, radyoloji, nükleer tıp, onkoloji ve genetik bölümlerinden hekimler de katılmaktadır.
 

Memnuniyetiniz bizim için değerli. Yüksek kalite için nelere dikkat ediyoruz?

Güçlü kurumsal kimliğimiz ve altyapımız ile hastalarımıza en kaliteli hizmeti sunuyoruz. Bölümümüze yapılan ilk başvurudan itibaren tüm tetkikler en hızlı şekilde tamamlanarak, ultrasonografi ve sitolog eşliğinde yapılan biyopsiler ile aynı gün bile kanser tanısı konularak tedavi başlanabilmektedir. Güçlü cerrahi kadromuz ve teknolojik alt yapımız ile, en gelişmiş ve güncel tüm cerrahi teknikler hastalarımıza sunulmaktadır. Özellikle tiroid ve paratiroid cerrahisinde, intraoperatif sinir monitörizasyonu (ses sinirinin korunması için kullanılan cihaz) rutin olarak tüm vakalarda kullanılmaktadır ve tiroid cerrahisi sonrası en çok korkulan komplikasyonların başında gelen ses kısıklığı riski, bölümümüzde %1’in altındadır.
 

Minimal İnvaziv Endokrin Cerrahisi

Günümüzde minimal invaziv teknikler (küçük kesiden, endoskopik, laparoskopik ve robotik cerrahi), diğer tüm cerrahi branşlarda olduğu gibi endokrin hastalıklarının da cerrahi tedavisinde rutin hale gelmiş ve güvenle uygulanmaktadır. Açık cerrahi tekniklere kıyasla, minimal invaziv tekniklerin, ameliyat sonrası ağrı, analjezik ihtiyacı, hastanede yatış süresi, ameliyat süresi ve kozmetik sonuçlar olmak üzere kanıtlanmış birçok üstünlükleri mevcuttur. Hastanemizde, endokrin cerrahisi konusunda, güncel literatürde tanımlanmış olan tüm gelişmiş teknikler (endoskopik, laparoskopik,robotik), deneyimli cerrahi ekibimiz tarafından güvenle yapılmaktadır.
 

Böbreküstü bezi (adrenal bez) cerrahisi

Hastanemizde adrenal cerrahisinde rutin olarak kullanılan teknik laparoskopik cerrahidir. Standart olarak 3-4 kesiden (10mm, 5mm, 5mm, 5mm) yapılan laparoskopik teknik ile beraber, seçilmiş vakalarda sadece tek kesiden de (25mm) ameliyatlar laparoskopik olarak başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.
Adrenal bezin anatomik yerleşimi göz önüne alındığında, dar bir anatomik bölgede, derin yerleşimli tümörlerde, büyük tümörlerde (özellikle 5cm ve üzerinde) ve çevre organlarla zor komşuluklar ya da yapışıklıkları olan tümörlerde ise laparoskopik aletler bazen yetersiz kalabilmekle birlikte, bu olgularda robotik cerrahinin daha avantajlı olduğu (üç boyutlu görüntü, açılanabilir enstrumanlar, titreme azlığı...gibi) bilinmektedir.
 

Tiroid ve paratiroid bez cerrahisi

Dünyada olduğu gibi son yıllarda ülkemizde de popülerliğini arttıran izsiz tiroid ve paratiroid bez cerrahisi, koltuk altı, meme, boyun ya da dudak içerisinden yapılan farklı yaklaşımlar ile seçilmiş olgularda güvenle uygulanmaktadır. Bu olgularda, hastaların radyoloji ve patoloji sonuçları ile beraber anatomik uygunluğu, hasta için en doğru ve yarar sağlayacak tekniğin seçilmesinde önem arz etmektedir.


 • Kasık fıtığı
 • Göbek fıtığı
 • Kesi yeri fıtıkları

 • Safra kesesi taşı
 • Safra yolu darlıkları
 • Sarılık
 • Karaciğer kanseri
 • Karaciğerde metastaz
 • Safra yolları kanseri
 • Pankreas kanseri
 • Kanser dışı tümörler

 • Meme kanserinde onkoplastik cerrahi
 • İzsiz ameliyatlar
 • Meme koruyucu cerrahi
 • Mastektomi (memenin alınması)
 • Eş zamanlı meme onarımı
 • Sentinel lenf nodu biyopsisi
 • Lenf bezlerini koruyucu cerrahiler

 • Aşırı şişmanlık
 • Metabolik cerrahi

 • Özofagus (Yemek borusu) Cerrahisi
  • Kanser
  • Yutma güçlüğü
  • Reflü
 • Mide cerrahisi
  • Mide kanseri
  • Mide ülseri
 • İnce bağırsak cerrahisi
 • Kolorektal cerrahi (Kalın bağırsak)
  • Kalın bağırsak kanseri
  • Hemoroid, anal fissür, anal fistül
  • Dışkılama sorunları
 • İnflamatuar bağırsak hastalıkları (Crohn – Ülseratif Kolit) cerrahisi
 • Dışkı kaçırma problemlerine yönelik tetkik ve tedaviler
  • Anal manometri
  • Endoanal USG (Ultrasonografi)
  • Tibial sinir stimülasyonu
  • Sakral sinir stimülasyonu
  • Biofeedback
 • Endoskopi Ünitesi
  • Gastroskopi
  • Kolonoskopi
  • Mide-bağırsak kanamaları
 • Stoma bakımı ve eğitimi
 • Beslenme desteği

DÜZENLEDİĞİMİZ KURSLAR

 

gorsel.jpg


2018 yılından beri Dünyanın önde gelen minimal invaziv ve robotik cerrahi merkezlerinden olan Yonsei Üniversitesi ile kollaborasyon halindeyiz.

Bu süreçte, Endokrin Cerrahisi birimi olarak, eğitim amaçlı öğretim üyesi ve asistan değişim programlarımız devam etmektedir.

Koç Ünıversitesi Tıp Fakültesi İnovatif Tiroid Cerrahisi Günleri
Tiroid Cerrahisi Sempozyumu - İyi Diferansiye Tiroid Kanserlerinde Uygulamalı Lateral Ve Santral Boyun Diseksiyonu

SIK SORULAN SORULAR

Genel Cerrahi bölümü, genel cerrahi branşında tüm hastalıklara yanıt verebilen, tanı tedavi ve takiplerini başarıyla yapmakta olan bir kliniktir. Bölümümüz pek çok uzmanlık alanıyla ilgili ortaya çıkabilecek çeşitli yakınmalarla bağlantılıdır. Bu yakınmaların bazılarına örnek olarak aşağıdakiler sayılabilir:
 • Yutma güçlüğü
 • Mideden yemek borusuna reflü
 • Karın ağrısı
 • Kusma
 • Karında kitle
 • Mide ve bağırsak kanamaları (gizli veya belirgin)
 • Yemek borusu (Özofagus), mide ve bağırsak kanserleri
 • Sindirim güçlükleri, hazımsızlık, karın şişkinliği
 • Kabızlık, dışkılama sıkıntıları, dışkının kontrolünde güçlük
 • Hemoroit, anal fistül, anal fissür
 • Sarılık
 • Aşırı şişmanlık (Obezite)
 • Memede kitle
 • Meme başı akıntısı
 • Bedensel travma
 • Boyunda kitle
 • Meme kanserinde onkoplastik cerrahi
 • İleri laparoskopik/robotik kanser cerrahileri
 • Sitoredüktif cerrahi ve hipertermik kemoterapi (HIPEK)
 • İleri karaciğer, safra yolları ve pankreas cerrahisi
 • Laparoskopik fıtık cerrahisi
 • Multidisipliner kanser konseyleri