Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nü oluşturan öğretim üyelerimiz ve uzmanlarımız hem klinik hizmet, hem araştırma hem de eğitim fonksiyonlarını bir arada götüren bir yapılanma içinde, kanıta dayalı tıp uygulamaları ışığında hastalarımıza en son teknikleri kullanarak en çağdaş tıbbi uygulamalar ile tanı ve tedavi hizmeti sunuyor. Tanı ve tedavi süreçlerinin her aşamasında hastalarımızın tercihlerine saygı gösterme prensibinden asla ödün vermiyoruz.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı kadrosu 9 öğretim üyesi ve 8 uzman doktordan oluşuyor. Anabilim Dalımızda öğrenci merkezli interaktif eğitim stratejileri içeren yenilikçi yöntemler ile eğitim veriliyor. Farklı alanlarda hizmet verirken yüksek kalite standardımızdan asla vazgeçmeyen ekibimiz için multidisipliner yaklaşım ve işbirliğini çok önemli. Tanı ve tedavide en doğru yöntem ve uygulamalara karar vermek amacıyla Anabilim Dalı bünyesinde haftalık olarak multidisipliner katılım ile toplantılar düzenleniyor.


Kadın Doğum


Anne adaylarının doğum sürecini en güvenli ve konforlu şekilde deneyimlemesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü bünyesinde hizmet veren tüm hekimlerimiz ve personelimizin öncelikleri arasında ilk sırada bulunuyor. Bu sebeple Koç Üniversitesi Hastanesi 3. Katta konumlandırılan “Doğum Salonumuz” sağlıklı, konforlu ve güvenli bir doğum için gerekli detayların düşünüldüğü modern teknolojiyle donatıldı. Her biri LDR (Sancı-Doğum Odası) olarak planlanmış tek kişilik odalarımızda hem yüksek hem de düşük riskli hastaların izlemi yapılabiliyor. Doğum salonu ekibi ile yakın çalışan deneyimli neonatologların hizmet verdiği Seviye III Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz de aynı katta yer alıyor.

Epidural analjezinin uygulandığı konvansiyonel doğum izleminin yanı sıra anne adayı ve yenidoğan açısından süreci kolaylaştırmak için solunum egzersizleri, masaj, akupres, aromaterapi, fitoterapi, homeopati, sıcak ve soğuk uygulamaları, doğum topu, itme pozisyonu gibi travay ve doğuma yardımcı teknikleri de doğum izleminde uyguluyoruz. • Fertilite danışmanlığı
 • Preimplantasyon genetik tanı
 • Kanser tedavileri öncesi veya yumurta sayısını tehdit eden durumlarda doğurganlığı koruyucu ameliyatlar, yumurta, sperm veya embriyo dondurma
 • Oosit ve over dokusu dondurarak fertilitenin korunması
 • Rahim şekil bozuklukları ve rahim duvarı problemlerinin (yapışıklık, miyom, polip) üç boyutlu ultrasonografi ile tanı ve endoskopik tedavisi
 • Fetal kan transfüzyonu
 • Radyofrekans ablasyon
 • Lazer
 • Fetal şant
 • Genetik danışmanlık ve array dahil ileri genetik incelemeler

Üreme Endokrinolojisi Ve İnfertilite Ünitesi

 • Fertilite danışmanlığı
 • Ovulasyon indüksiyonu ve intrauterine inseminasyon (Aşılama)
 • İn vitro fertilizasyon/intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (Tüp bebek)
 • Cerrahi sperm elde etme yöntemleri (PESA, TESE)
 • Preimplantasyon genetik tanı
 • Kanser tedavileri öncesi veya yumurta sayısını tehdit eden durumlarda doğurganlığı koruyucu ameliyatlar, yumurta, sperm veya embriyo dondurma
 • Oosit ve over dokusu dondurarak fertilitenin korunması
 • ​Rahim şekil bozuklukları ve rahim duvarı problemlerinin (yapışıklık, miyom, polip) üç boyutlu ultrasonografi ile tanı ve endoskopik tedavisi


Perinatoloji Ünitesi

 • 11-14 Hafta ultrasonografisi ve ikili test
 • 20-24 Hafta ileri düzey detaylı ultrasonografi
 • Üç ve dört boyutlu ultrasonografiler ile fetüsün değerlendirilmesi
 • Anne kanında fetal DNA testi
 • Koryon villüs örneklemesi
 • Amniyosentez
 • Kordosentez
 • Fetal kan transfüzyonu
 • Radyofrekans ablasyon
 • Lazer
 • Fetal şant
 • Genetik danışmanlık ve array dahil ileri genetik incelemeler
 • Multifetal Redüksiyon
 • Anormal gebeliklerde perinatoloji konsey (neonatoloji, genetik, pediatrik cerrahi ve pediatrik kardiyoloji bölümleri ile işbirliği içinde) kararları ile danışmanlık
 • Riskli gebeliklerin ayaktan veya yatarak takibi
 • Erken doğum tehdidi tanı ve takibi
 • Erken doğum
 • Gebelikte hipertansiyon, preeklampsi ve eklampsi tanı, takip ve yönetimi
 • Gebelik kolestazı
 • Plasental yapışma ve yerleşme anomalileri tanı, takip ve yönetimi


Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi

 • Smear
 • HPV tiplemesi, HPV aşısı
 • Anormal ve şüpheli ‘papsmear’in yönetimi ve takibi
 • Kolposkopi
 • Jinekolojik kanserlerin tanı ve cerrahi yönetimi
 • Hipertermik kemoterapi
 • Doğurganlığı koruyucu kanser cerrahileri
 • Haftalık onkoloji konseyleri ile hastaların ameliyat öncesi ve sonrasında değerlendirilmesi ve en uygun tedavi planının yapılması
 • Kanser tedavileri öncesi doğurganlığın korunması amaçlı uygun tedavi danışmanlığı
 • ​Jinekolojik kanserlerde gerektiğinde ultraradikal cerrahi operasyonlar


Genel Jinekoloji

 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
 • Vajinal akıntı, kaşıntı ve yanma ile giden vajinit tanı ve tedavisi
 • Pelvik enfeksiyonlar
 • Anormal menstürasyon ve adet problemleri
 • Akut ve kronik pelvik ağrı
 • Uterus myomları ve uterin patolojiler
 • Üç boyutlu ultrasonografi ile tüm pelvik patolojilerin değerlendirilmesi
 • Pelvik taban bozuklukları
 • İdrar kaçırma (üriner inkontinans)
 • Benign yumurtalık kistleri ve adneksiyal kitlelerin tanı, takip ve yönetimi
 • Çikolata kistleri (Endometrioma), Endometriozis ve DIE (Derin İnfiltratif Endometriosis) vakalarında multidisipliner yaklaşım
 • Minimal invazif teknikler
 • Laparoskopik myomektomi ve miyom/uterin dokunun yayılımını önlemek için kapalı torba sistemi içinde çıkarılması
 • ​Rahim ve idrar torbası sarkmalarında
  • Laparoskopik sakral kolpopeksi
  • Lateral süspansiyonlar
  • Üriner sling ve vajinal süspansiyon (asma) işlemleri

CBLOK CBLOK
1.Kat 1Kat
08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
Pazartesi - Cuma Pazartesi - Cuma

SIK SORULAN SORULAR

Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Ünitesi

Hastalarımızın en kısa zamanda, en kolay yoldan ve en düşük maliyetle gebelik elde etmesi öncelikli amaçlarımızı oluşturuyor. Fertilite danışmanlığı, ovulasyon indüksiyonu ve intrauterine inseminasyon, in vitro fertilizasyon/intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu gibi rutin tedaviler dışında ünitemizde tüm preimplantasyon genetik tanı, oosit ve over dokusu dondurarak fertilitenin korunması gibi hizmetler de sunuluyor. Kanıta dayalı tıbbı rehber edinen kliniğimizde, kurumumuzun sağladığı imkanlarla hastalarımıza fayda sağlayacağını düşündüğümüz her teknolojiyi satın alıp uygulayabiliyoruz, hatta kliniğimizde geliştirebiliyoruz.


Perinatoloji Ünitesi

Bölümümüzde fetüs veya ebeveyn kaynaklı durumlar nedeniyle genetik danışmanlık, tekrarlayan gebelik kaybı, fetal büyüme geriliği, preeklampsi, preterm doğum, çoğul gebelik ve çeşitli yüksek riskli gebelik komplikasyonları yaşayan kadınların değerlendirilmesi üzerinde durulmaktadır.
Perinatoloji ekibimiz anne ve fetüs sağlığında güncel tanı ve tedavi yöntemlerinde üst düzey sağlık hizmeti sunmaktadır. Kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek adına perinatoloji ekibimiz neonatoloji, genetik, pediatrik cerrahi ve pediatrik kardiyoloji bölümleri ile işbirliği yapmaktadır. İleri düzey ultrasonografi cihazları ile 1. ve 2. trimesterde fetal anomali taraması ve fetal ekokardiyografi yapılmaktadır. Kliniğimizdeki perinatoloji uzmanları amniyosentez, koryonik villus örneklemesi, kordosentez gibi tanısal yöntemlerin yanısıra fetal kan transfüzyonu, radyofrekans ablasyon, laser ve fetal şant prosedürleri konusunda uzmanlaşmışlardır.


Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Bilim Dalı

Jinekolojik onkoloji alanında da günümüz teknolojisinin en üst standartlarını kullanarak, güncel bilgi ile donanmış bir ekiple jinekolojik kanser hastalarının en iyi şekilde tanı ve tedavi hizmetlerini almalarını sağlamak önceliğimizdir. Bu kapsamda laparoskopik cerrahi ve robotik cerrahiler ile ultraradikal cerrahi operasyonlar kliniğimizde başarıyla uygulanmaktadır. Bunun yanında tüm hastalarımız, multidisipliner olarak ele alınmakta ve gerektiğinde üroloji, genel cerrahi, göğüs cerrahisi, radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji gibi diğer bilim dalları ile birlikte karar verilmektedir. Ayrıca genetik danışma gerekliliği olan hastalar Genetik Tanı Merkezimizde değerlendirilir.


Jinekoloji

Koç Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekoloji Ünitesi kadınlara, adölesan dönem, üreme çağı ve menopoz sonrası dönem de dahil tüm yaşamları boyunca hizmet vermektedir. Ekibimiz, sağlıklı kadınların yıllık tarama programlarından, komplike tıbbi ve cerrahi bakıma kadar çok geniş bir yelpazede profesyonel tıbbi bakım hizmeti sunmaktadır. Ekibimizce yönetilen başlıca kadın sağlığı problemleri arasında;
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
 • Vajinit
 • Pelvik enfeksiyonlar
 • Anormal menstürasyon
 • Akut ve kronik pelvik ağrı
 • Uterus myomları
 • Uterin patolojiler
 • Pelvik taban bozuklukları
 • Üriner inkontinans
 • Benign yumurtalık kistleri ve adneksiyal kitleler
 • Endometriozis gibi pek çok sağlık problemi yer almaktadır.
 
Kliniğimizde endometriozis ve DIE (Derin İnfiltratif Endometriosis) vakaları gerektiğinde üroloji ve kolorektal cerrahi ile işbirliği içinde, rutin olarak laparoskopik yaklaşımla tedavi edilmektedir. İnkontinans ve pelvik taban anormalliklerinin tanısal değerlendirmesi yapılmakta ve pelvik taban ve üriner fonksiyonu iyileştirmeye yönelik tıbbi ve cerrahi yaklaşımlar uygulanmaktadır. Ünitemizde en sık minimal invazif teknikler uygulanmaktadır. Uzmanlarımız tarafından rutin olarak uygulanan cerrahi girişimler arasında;
 • Laparoskopik myomektomi ve myom/uterin dokunun yayılımını önlemek için kapalı torba sistemi içinde morselasyonu
 • Histerektomi
 • Overyan kistektomi
 • Endometriozis ve derin infiltratif endometriotik nodüllerin laparoskopik eksizyonu
 • Laparoskopik sakral kolpopeksi
 • Lateral süspansiyonlar,üriner sling ve vajinal süspansiyon işlemleri
 • Histeroskopik myomektomi ve polipektomilerle birlikte vajinal histerektomi ve ooferektomiler yer almaktadır.
Hasta bakımı, araştırma ve eğitim konusunda mükemmeli ve liderliği hedefleyen ekibimiz, hastalarımıza en modern ve güncel tıbbi ve cerrahi jinekolojik bakım hizmetlerini sunmaktadır.
 • Gebelik takibi ve doğum
 • Yüksek riskli gebelikler
 • Çoğul gebelikler
 • Tekrarlayan gebelik kayıpları
 • Tekrarlayan implantasyon başarısızlıkları
 • İleri düzey ultrasonografi cihazları ile 1. ve 2. trimesterde fetal anomali taraması
 • Fetal ekokardiyografi
 • Perinatoloji konseyi (neonatoloji, genetik, pediatrik cerrahi ve pediatrik kardiyoloji bölümleri ile işbirliği içinde)
 • Doğum ve lohusalık dönemi
 • Üremeye yardımcı yöntemler ve kısırlık tedavisi
 • Adölesan dönem ve sorunları
 • Adet düzensizlikleri ve anormal menstürasyon
 • Kasık ağrısı, akut ve kronik pelvik ağrı (adet dönemi ağrısı, cinsel ilişkide ağrı, makata vuran ağrı ve diğerleri)
 • Polikistik over sendromu 
 • Yüzde, çenede ve tüm vücutta aşırı tüylenme ve kıllanma problemleri
 • Selim ve habis yumurtalık kistleri
 • Endometirozis ve çikolata kistleri
 • Rahimde ur ve miyomlar
 • Uterin patolojiler
 • Vajinal akıntı, yanma ve kaşıntı
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
 • Cinsel işlev bozukluğu
 • Pelvik enfeksiyonları, akut ve kronik pelvik ağrı
 • Pelvik taban bozuklukları
 • İdrar kaçırma, idrar torbası ve rahim sarkması
 • Kozmetik jinekolojik cerrahi ve tedaviler
 • Menopoz ve menopoza geçiş dönemi sorunları
 • Genel ve önleyici jinekoloji
 • Siğiller
 • Anormal veya şüpheli papsmear sonuçlarının değerlendirilmesi ve ileri tetkik ve tedavileri
 • Kadın üreme yolları hastalıklarının tedavisinde laparoskopi, histeroskopi, robotik cerrahi
 • Kadın üreme sistemi kanserleri tanı ve tedavisi
 • Kadın üreme sistemi kanserlerinin tanısı
 • Jinekolojik kanser tedavisi-laparoskopik, robotik ve açık cerrahiler
 • Onkoloji konseyi, radyoterapi, kemoterapi, immunoterapi
 • Jinekolojik kanserlerde organ koruyucu tedavi yaklaşımları