Koç Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü, sürekli gelişen ve büyüyen, ileri teknolojinin tüm olanaklarını yetkin bir şekilde kullanabilen, etik ve bilimsel değerlere bağlı kadrosuyla solunum sistemi alanında hizmet veriyor.

Göğüs hastalıklarını ilgilendiren tüm hastalıkların tanı, tedavi ve takibi alanında yetkin öğretim üyesi ve uzman kadromuzla sağlık hizmeti sunuyoruz. Bölümümüz kapsamında faaliyet gösteren Göğüs Hastalıkları, Sigara Bırakma, Alerji-İmmünoloji, Uyku-Apne poliklinikleri ile ayaktan hastalara hizmet verilirken, Göğüs Hastalıkları Servisimize, yatırılarak tetkik ve tedavisi gereken hastalar kabul ediliyor.

Göğüs Hastalıkları polikliniklerimizde akciğer ve solunum sisteminin tüm hastalıkları değerlendiriliyor ve tedavileri yapılıyor.

Alerji Polikliniğimizde hasta muayenesinin yanı sıra alerji testleri, ilaç alerjisi test ve tedavileri, bronkoprovokasyon testleri titizlikle uygulanıyor.

Uyku-Apne Polikliniğimizde uykuda solunum bozukluklarının tanı ve tedavisi yapılıyor. Hastanemiz girişimsel alanında ise fleksibl ve rijit bronkoskopi, endobronşiyal ultrasonografi (EBUS), torasik ultrasonografi kullanıyor. Bu girişimler sırasında uygulanan hızlı patolojik değerlendirme sayesinde daha yüksek tanısal verim elde edebiliyoruz. Ayrıca bu ünitemizde girişimsel bronkoskopiye ait tüm teknikler uygulanabiliyor. Solunum fonksiyon testleri bölümümüzde basit ve ileri teknikle uygulanabilen tüm ölçümlerin yanısıra kardiyopulmoner egzersiz testleri de yapılıyor.

Ayrıca Koç Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümümüz, disiplinler arası tedavi yaklaşımlarıyla da öne çıkıyor. Tanı ve tedaviye dahil olacak tüm bilim dallarından uzmanlarımızın birlikte çalıştığı konseylerimizde, hastalarımız için en ideal tedavi yöntemleri geniş bir perspektifle değerlendirilebiliyor. Akciğer kanseri hastalarımızın dosyaları, tanı ve tedavi aşamalarında  “Multidisipliner Tümör Konseyi”nde tartışılıyor. Böylece göğüs hastalıklarının yanı sıra konu ile ilgili tüm bilim dalları da katkı sağlayabiliyor ve uygulanacak tedaviye multidisipliner bir yaklaşımla karar veriliyor. Göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, radyoloji, patoloji, nükleer tıp, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi branşlarından uzmanlar konseylere katılıyor.

“İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Konseyi”nde ise klinik ve polikliniklerimize başvuran tüm intersitisyel akciğer hastalarının dosyaları göğüs hastalıkları, patoloji, radyoloji, romatoloji uzmanları ve öğretim üyeleri ile tartışılıyor ve bu hastaların tanı ve tedavi kararları bu konseylerde alınarak hastalarımızın tedavi süreçleri multidisipliner anlayışla yönetiliyor.

 

Göğüs Hastalıkları Bölümü Alt Servisleri

 • Genel Göğüs Hastalıkları
 • Sigara Bırakma Polikliniği
 • Alerji Polikliniği
 • Alerji testleri (ilaç alerjileri tanı ve tedavisi dahil)
 • Uyku Apne Polikliniği ve Uyku Laboratuvarları (polisomnografi)
 • Tam Donanımlı Solunum Laboratuvarı
 • Kardiyopulmoner egzersiz testleri
 • Girişimsel Pulmonoloji (bronkoskopi, EBUS, girişimsel bronkoskopi)
 • Torasik ultrasonografi
BBLOK BBLOK
G.Kat GKat
08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
Pazartesi - Cuma Pazartesi - Cuma

SIK SORULAN SORULAR

 • Solunum Fonksiyon testleri
 • Ameliyat öncesi solunum sisteminin fonksiyonel durumunun belirlenmesi
 • Kardiyopulmoner egzersiz testleri
 • Bronkoskopi
 • Endobronşiyal ultrasonografi (EBUS)
 • Akciğer kanserinin tanı ve minimal invazif evrelemesi
 • Alerji testleri
 • İlaç alerjilerinin saptanması ve tedavisi
 • Uykuda solunum bozukluklarının tanısı için poligrafik ve polisomnografik incelemeler
Solunum sistemi ile ilgili sıklıkla karşılaşılan şikayetler;
 • Öksürük
 • Hapşırık
 • Geniz akıntısı
 • Nefes darlığı
 • Hışıltılı solunum
 • Çabuk yorulma
 • Eforla gelen nefes darlığı
 • Kan tükürme
 • Göğüs ağrısı
 • Sırt ve yan ağrısı, ateş
 • İştahsızlık
 • Halsizlik
 • Kilo kaybı
 • Horlama
 • Gündüzleri aşırı uykululuk halidir.

Ayrıca daha nadir olarak;
 • Ses kısıklığı
 • Yutma güçlüğü
 • Omuz ağrısı
 • Gözde küçülme
 • Tırnak ve parmakların şeklinde değişiklikler olması gibi şikayetler de akciğer hastalıkları ile ilgili olabilir.