Fiziksel, sosyal ve ruhsal alanlarda iyi olmanın bileşimi, “iyilik hali” olarak tanımlanıyor. Yaşamın anlam ve amacının olması, doyum alma, olumlu-olumsuz duyguları dengeleme, kişisel gelişim, iyimserlik, yeterlilik, güvenlik ve bağımsızlık gibi yeterlilikler,  ruhsal iyilik halini tamamlıyor. Bu alanların bir veya birkaçında sorun olması diğer alanları da olumsuz etkileyerek, ruhsal ve genel iyilik halinde bozulmaya yol açıyor.

Psikiyatri bölümü öğretim görevlileri, psikiyatri uzmanları ve klinik psikologlardan oluşan kadrosuyla iyilik haline odaklanarak bireyi fiziksel, sosyal ve ruhsal bir bütün olarak ele alarak hizmet veriyor. 
 
Bilgili ve deneyimli ekibimiz psikiyatrik bozuklukların tanı, tedavi ve takibine yönelik ayaktan poliklinik hizmeti sunuyor. Ayrıca hastanemizin yataklı servislerinde tedavi gören hastalarımızın iyilik halini sağlamaya yardımcı olacak şekilde konsültasyon taleplerine de yanıt veriyoruz. Hastanemizde şu an için yataklı psikiyatri kliniğimiz bulunmuyor. Bölümümüz, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yürütülen akademik çalışmaların yanı sıra geleceğin sağlık profesyonellerinin yetişmesine de katkı sağlamak için eğitim çalışmalarına da katkıda bulunuyor. Koç Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Bölümümüzde uzmanlarımız, psikiyatrinin hemen her alanında tanı, tedavi ve takip süreçlerini yürütüyor.
 

Psikiyatri Bölümü Çalışma Alanları


Başlıca çalışma alanlarımız şöyle sıralanıyor:
 • Depresyon ve diğer duygudurum bozuklukları
 • Kaygı bozuklukları
 • Obsesif kompulsif bozukluk (takıntı zorlantı bozukluğu)
 • Stres ile ilişkili bozukluklar
 • Ruhsal travma ve disosiyatif bozukluklar
 • Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar
 • Cinsel işlev bozuklukları
 • Otizm spektrum bozuklukları
 • Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve diğer tıbbi hastalıklara eşlik eden psikiyatrik bozukluklar vb.

 

Psikiyatri Bölümü Uygulamaları

 • Psikiyatri bölümümüz dahilinde;
 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Destekleyici Psikoterapi
 • Dinamik Psikoterapi
 • Evrelendirilmiş Travma Psikoterapisi
 • Cinsel Terapi
 • Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) Terapisi
 • Çift ve Aile Terapisi ve Ebeveyn-Çocuk Etkileşim Terapisi (PCIT)
gibi psikoterapi yaklaşımları ile farmakolojik tedavilere başvurulabiliyor. Tanı koyma ve takip süreçlerinde gerekli görüldüğünde nöropsikolojik test bataryası gibi psikolojik değerlendirme testleri, uzman klinik psikoloğumuz tarafından uygulanıyor.
 

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bölümü

Çocuklarımızın ateşi olduğunda, öksürdüklerinde hasta olduklarını anlamak ne kadar da kolaydır. Neşeleri kaçar, daha keyifsiz olurlar. Onları ne zaman doktora getireceğimizi, nasıl iyileştireceğimizi çok iyi biliriz. Ancak psikolojik problemler bazen çok geç fark edilebiliyor. Yapılan araştırmalar neredeyse her beş çocuktan birinin çocukluk ve ergenlik döneminde hayatını olumsuz yönde etkileyen bir psikolojik rahatsızlığı olduğunu gösteriyor. Bu rahatsızlıklar çocuğunuzun bilişsel, sosyal ve hatta bazen fiziksel gelişimini olumsuz yönde etkileyip, onun gerçek potansiyelinin ortaya çıkmasını engelleyebiliyor. Psikolojik problemler daha yavaş ilerleyip kendilerini geç belli ediyorlar. Kız çocukları genellikle zengin içsel dünyaları içinde sıkıntılarını saklayıp belli etmiyor. Sıkıntılarını sosyal endişelerinden, akademik zorluklarından, akran problemlerinden anlamak mümkün olabiliyor. Erkek çocuklar ise sıklıkla bunaltılarını dışa vurup huzursuzluk, hırçınlık, kavgacılık ve davranış problemleriyle dikkatimizi çekmeye çalışabiliyor. Çocuklarımızın ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmak çok önemli ve sorunların çözümü için yardım almaktan kaçınmamamız gerekiyor.

Ergenlik çağı ise hem ergenler hem de aileleri için fırtınalarla dolu geçen, çocukluk çağının bitip yetişkin hayata geçişi içeren hem biyolojik hem de psikolojik olarak tam bir “arada kalmışlık” dönemi. Beyin gelişiminin mükemmel olarak tamamlanabilmesi için en önemli fırça darbeleri bu çağda vuruluyor. Ergenlik aslında fırtınalarla olduğu kadar fırsatlarla da dolu bir dönem. Güvenli bir ortamda, uygun ve heyecan verici uyaranlarla büyüyen ergen, topluma özgüven ve sağlam bir kişilik alt yapısıyla giriyor.

Ebeveynler, eğitmenler ve hekimler bu dönemin daha rahat atlatılabilmesi için ergenlere yardımcı olabilir. Öncelikle hormonal ve nörokimyasal gelişimini sürdüren, anne ve babaların ördükleri kozayı yırtıp kendi kimliklerini oluşturmaya çalışan ergenlerde belli ölçülerde öfke ve çelişkinin, duygusal patlamaların, risk alıcı davranışların ve dürtüselliğin normal olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu dönemde onların karar verme yetilerini beslememiz, yeni yeteneklerini geliştirmelerini sağlamamız, heyecan arayışlarını olumlu ve zevkli aktivitelerle karşılamamız, akran ve arkadaş ilişkilerini mesafeli şekilde desteklememiz, alkol ve uyuşturucu maddelerden korumamız, stres ile baş etmelerinde yardımcı olmamız çok önem taşıyor.

Ergenlerin psikolojik sorunlarına destek olmaya çalışırken bazen kendimizi yetersiz hissetmemiz de çok normal. Özellikle depresyon ve kaygı bozukluğu gibi sorunlarda, akademik güçlüklerde, akran çatışmalarında, davranış problemlerinde sıklıkla kendinizi çaresiz bulabilirsiniz. Ergenler ruhsal bunaltılarını aile ve çevrelerine söylemekten kaçınabiliyor. Böyle durumlarda uzman bir ekibin görüşünü almak, hem ebeveynlerin hem de çocuğun yaşamını kolaylaştırabiliyor.

Çocuk ve ergenlerin psikiyatrik rahatsızlıklarının tanılarını koymak pek kolay değil. Aileleri, okulları ve yaşamlarında değdikleri tüm çevreleri içine alacak şekilde bütünsel tanısal değerlendirmeler gerektiriyor.
 

Ergenlik Döneminde Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Rahatsızlıklar

 • Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Davranım ve Dürtü Kontrol Bozuklukları
 • Uyum Bozuklukları (aile veya çevresel kaynaklı değişikliklere adapte olamama)
 • Öğrenme Bozuklukları
 • Çocukluk Çağı Depresyonu
 • Obsesif Kompülsif (Takıntı) Bozukluk
 • Tik Bozuklukları
 • Otizm Spektrum Bozukluğu (Yaygın Gelişimsel Bozukluk)
 • ​Zekâ Gerilikleri
 
Psikolojik problemlerin tedavisi zaman ve emek istiyor. Öncelikle bir tedavi takımı oluşturulması gerekiyor; bu takımın lideri çocuğun kendisi, yardımcıları ise aileler ve uzmanlarımız olmalı.

Kliniğimizde çocuklara yaklaşmak için değişik yöntemler kullanılarak klinik cevap değerlendiriliyor.
 

 

Tanı ve Tedavi Yöntemleri

 • Bütünsel psikiyatrik tanısal değerlendirme
 • Semptom ölçek uygulamaları
 • Bilişsel değerlendirme (zekâ) testleri
 • Gelişim değerlendirme testleri
 • Bireysel psikoterapi
 • Oyun terapisi
 • Aile terapisi
 • Bilişsel davranışçı terapi
 • Ebeveyn çocuk etkileşimi terapisi
 • Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma terapisi
 • ​Psikofarmakolojik değerlendirme ve tedavi (ilaç tedavisi)