Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bölümü’nde yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklar ile karaciğer, safra kesesi ve safra yolları, pankreas ve dalağın da dahil olduğu sindirim sistemi hastalıkları alanına giren tüm hastalıklara yönelik dünya standartlarında tanı, tetkik ve tedavi hizmeti veriliyor. En ileri ve yeni teknolojinin kullanıldığı Gastroenteroloji ve Hepatoloji bölümümüz Amerika, Avrupa ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerin tercih ettiği standart tedavi metotlarını uygulayan ve geliştiren, etkin ve donanımlı hekimleri ve yardımcı sağlık personeliyle fark yaratıyor.

Ekibimiz, üniversite hastanesi olmanın da misyonuyla yurtiçi ve yurtdışından gelen sağlık uzmanlarına yeni tedavi yöntemlerini teorik, klinik ve pratik eğitimler halinde veriyor. Çalışma ve birikimlerini, yeni geliştirilen tedavi yöntemlerini ulusal ve uluslararası toplantılarda paylaşıyorlar. Dünyada tanınırlığı yüksek ‘mükemmeliyet merkezleri’ arasında gösterilen kliniğimizde tüm faaliyetler bu sorumluluk bilinciyle gerçekleştiriliyor.
Bölümümüzde görev alan hemşirelerimiz profesyonel ve şefkatli yaklaşımlarıyla, hastalarının endoskopi deneyimini en iyi şekilde tamamlanmasına yardımcı oluyor.

Alanında dünyanın referans merkezlerinden sayılan Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bölümümüz, kaliteli üst düzey hizmeti hastalarımıza sunmaya devam ediyor.
ABLOK ABLOK
G.Kat GKat
08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
Pazartesi - Cuma Pazartesi - Cuma

SIK SORULAN SORULAR

Gastroenteroloji Bölümümüzde; yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve pankreas hastalıklarının tanı ve tedavi süreçleri en son teknolojik yöntemler kullanılarak alanında uzman hekimlerimiz tarafından yürütülüyor.
Hepatoloji Bölümümüzde; karaciğer ve safra yolları hastalıklarının tanı ve tedavisi yanında karaciğer nakil hastaların tedavi ve takipleri de özel deneyim sahibi hekimlerimiz tarafından, en güncel yaklaşımlarla dünya standartlarının üzerinde gerçekleştiriliyor.
Endoskopi Ünitemizde; en son teknolojiyi kullanarak dünyada çoğu merkezde yapılamayan tanı ve tedavi yöntemleri uygulanabiliyor.Tanısal ve tedaviye yönelik girişimsel endoskopik işlemlerin yapıldığı kliniğimizin endoskopi ünitesindeki işlemler, anestezi ve reanimasyon bölümümüzün gözetiminde anestezi eşliğinde yapılmaktadır. Endoskopi Ünitemizde şu işlem ve uygulamalar yapılıyor:
 
 • Ösofagogastroduodenoskopi, 
 • Kolonoskopi, Fleksibl sigmoidoskopi, Rektoskopi,
 • Özofagus darlıklarında buji ve balon dilatasyonu,
 • Özofagus varislerinde band ligasyonu, skleroterapi,
 • Gastrik varislerde siyanoakrilat tedavisi,
 • Kanayan lezyonlarda Skleroterapi,
 • Polipektomi,
 • Argon Plazma Koagulasyon, hemoklip uygulanması, 
 • Malign darlıklarda stent uygulanması,
 • Perkutan Endoskopik Gastrostomi (PEG),
 • Perkutan Endoskopik Jejunostomi (PEJ),
 • Nazojejunal Tüp Uygulaması,
 • Endoskopik hemoroid tedavileri (enjeksiyon skleroterapisi / band ligasyonu),
 • Özofageal ve anal manometri – motilite incelemeleri (Yemek borusu ve kalın bağırsağın kas fonksiyonları ve hareketlerinin grafiksel incelenmesi),
 • pH metre ölçümü (24 saat süre ile mide asitinin yemek borusuna geçişinin ve asit düzeyinin incelenmesi),
 • Kapsül Endoskopi,
 • USG eşliğinde karaciğer biyopsisi,
 • Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERCP),
  • Safra ve pankreatik kanalların görüntülenmesi,
  • Endoskopik   sfinkterotomi,
  • Safra kanallarından taş çıkarılması,
  • Safra kanalı darlıklarının balon ile dilatasyonu, 
  • Safra kanalı darlıklarında stent yerleştirilmesi, 
  • Pankreas hastalarında taş çıkarılması veya stent uygulaması,
  • Nazobiliyer stent takılması, 
 • Endoskopik Ultrasonografi (EUS)
  • Tanısal görüntüleme, evreleme ve biyopsi, 
  • Pankreas kistlerinde kistogastrostomi, 
  • Kronik pankreatit çölyak blokaj,
  • Pankreas kanserinde çölyak blokaj,
  • Safra yollarından drenaj işlemleri,
 • İleri Endoskopi İşlemleri
  • Kromoendoskopi-Magnifying Endoskopi,
  • Endoskopik Ultrasonografi, Mini-prob Endoskopik ultrasonografi,
  • Endoskopik Submukozal Diseksiyon (ESD),
  • Endoskopik Mukozal Rezeksiyon (EMR)
  • Per-oral Endoskopik Miyotomi (POEM),
  • Submukozal Endoskopik Tümör Rezeksiyonu (STER / POET),
  • Endoskopik Tam Kat Rezeksiyon (EFTR),
  • Anti-Reflü Mukozektomi (ARMS-Reflü, GERDx, TIF2),
  • Per-oral Endoskopik Piloromyotomi (G-POEM / POP-Gastroparezi),
  • Endoskopik Zenker Divertiküloseptomiyotomi (Yemek Borusu divertikülleri),
  • Endoskopik Sleeve Gastroplasti (Obezite),
  • Enteroskopi (PowerSpiral-Motorized Enteroskopi, Tek Balon Enteroskopi, Çift Balon Enteroskopi),
  • Endoskopik-Laparoskopik Tedaviler (LECS),
  • Per-Anal Endoskopik Miyotomi (PAEM),
  • Elektro İnsizyon, argon plazma koagulasyon ve Lazer,
  • Endoskopik Sutur Uygulamaları (overstich, hemoklip, OTSC, loop, vb.).