1. ANASAYFA
  2. BÖLÜMLERİMİZ
  3. İLERİ DÜZEY ROBOTİK VE ENDOSKOPİK CERRAHİ MERKEZİ (ARIES)

İLERİ DÜZEY ROBOTİK VE ENDOSKOPİK CERRAHİ MERKEZİ (ARIES)

Kapalı ameliyat teknikleri kullanılarak, vücutta çok ufak kesiler yapılarak ya da kesi yapılmadan doğal vücut boşlukları kullanılarak, robotik kollar,  3 boyutlu görüntü, ucunda ışık ve kamera bulunan esnek bir alet (Endoskopi) eşliğinde en kompleks ameliyat ve girişimlerin yapıldığı merkezin ismi Advanced Robotic, Invasive Endoscopic Surgery Center'dır (ARIES). Robotik, Laparoskopik, Torakoskopik, Endoskopik, invaziv girişim ve ameliyatlar uluslararası ve ulusal eğitmenlerimiz tarafından yapılır.

Günümüzde karın içi organların iyi ve kötü huylu hastalıklarının cerrahi tedavisi genel cerrahi, gastroenteroloji, üroloji ve jinekoloji bölümleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Genel cerrahi ve gastroenteroloji bölümleri mide, yemek borusu, ince ve kalın bağırsak, pankreas, safra kesesi ve böbrek üstü bezi hastalıklarının tanı ve tedavisini yapıyor. 

Üroloji bölümü prostat, böbrek, böbrek üstü bezi, mesane, testis ve üreme organları hastalıklarının tanı ve tedavilerini yürütüyor.

Jinekoloji bölümü ise kadınlarda rahim, yumurtalıklar ve üreme organı hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik işlemleri uyguluyor.

Göğüs Cerrahisi bölümü akciğer, göğüs duvarı, yemek borusu ve  timus bezi hastalıklarının tanı ve tedavisinde minimal invazif cerrahi teknikleri kullanıyor.

Son yıllarda ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans gibi görüntülemeyle ilgili tanı yöntemlerindeki teknolojik gelişmeler ve belirti oluşmadan kontrol amaçlı yapılan tetkikler sayesinde birçok hastalık çok daha erken dönemde, özellikle kanserler erken evrede ve ufak boyutlu iken saptanabiliyor. Merkezimizde bu hastalıkların cerrahi tedavilerinde artık klasik açık cerrahi yöntemleri yerine gelişmiş ülkelerde olduğu gibi sıklıkla minimal invaziv cerrahi yöntemler (endoskopi, laparoskopi ve robotik cerrahi) uygulanıyor.

Yüksek teknoloji ürünü cihazlar sayesinde minimal invaziv cerrahi operasyonlarında insan vücudunda büyük kesiler yapılmasına gerek kalmıyor. Bu yöntemler, vücutta ufak kesiler yapılarak ya da vücuttaki doğal giriş yerleri kullanılarak uygulanabiliyor. Endoskopik, laparoskopik ve robotik cerrahi en çok başvurulan minimal invaziv uygulamaların başında sıralanıyor.  

Bu uygulamaların başlıca avantajları şöyle;
  • Vücutta daha ufak kesiler yapılması,
  • Daha az kanama olması ve daha az kan verme gereksinimi,
  • Daha az komplikasyon ve daha hızlı iyileşme,
  • Hastaneden daha çabuk taburcu olabilme ve günlük aktivitelere daha hızlı dönülebilmesi,
  • Daha iyi kozmetik sonuçlar elde edilmesi.
  • Daha az ağrı ve daha az ağrı kesici gereksinimi.
     
ARIES merkezimizde robotik, laparoskopik ve endoskopik yöntemlerimiz ile birlikte ileri ek teknolojiler de kullanılmaktadır:
*3D tümör navigasyonu,
*ICG flöresan kullanımı ile lenf bezlerinin çıkarılması,
*Ameliyat sırasında endoskopik ultrasonografi yapılması,
*Ameliyat sırasında frozen patolojik inceleme yapılması.