Koç Üniversitesi Hastanesi Üroloji Bölümü, ürolojinin her bir alt branşını kapsayacak şekilde yapılandırıldı. Her biri uluslararası saygınlığa sahip uzmanlardan oluşan ekibiyle bölümümüzde üro-onkoloji ve prostat hastalıkları, androloji, üriner sistem taş hastalıkları, çocuk ürolojisi, işlevsel üroloji, kadın ürolojisi, nöroüroloji ve rekonstrüktif uygulamaları yapılabiliyor. Ayrıca Organ Nakli Bölümü içerisindeki renal transplantasyon ekibimiz de poliklinik hizmeti veriyor.

Üroloji Polikliniğimizde 6 adet hasta muayene odası, iki müdahale ve pansuman odası, bir ürodinami-üroflovmetri ve biyopsi odası ile bir ultrasonografi cihazı bulunuyor. Ayrıca, klinik içi değerlendirmelerin ve çalışma programlamalarının yapıldığı bir toplantı odasının yanı sıra bilimsel dergi ve kitapların yer aldığı kütüphane odası da yer alıyor.

Alanındaki tüm gelişmeleri yakından takip eden uzmanlarımız, en ileri teknoloji ve teknikleri kısa sürede hastalarımızın hizmetine sunabiliyor. Bu da pek çok tedavide bölümümüzü ülkenin lider merkezi konumuna taşıyor. Örneğin Üroloji Bölümümüz, robotik prostat kanseri ameliyatlarında Martini-Klinik NeuroSafe yöntemi ve tümör navigasyonu yöntemlerinin uygulandığı ülkemizdeki tek merkez olma özelliğini hâlâ koruyor.

Üroloji Bölümümüzde öne çıkan ve ileri teknoloji ile deneyim gerektiren başlıca uygulamalar şöyle;
 • Üro-onkolojik hastalıkların (prostat kanseri, böbrek kanseri, mesane kanseri ve testis kanseri) cerrahi tedavisinde laparoskopik ve robotik cerrahi uygulanabiliyor.
 • Robotik mesane kanseri ameliyatlarında ince bağırsaktan yeni mesane, yine robotik olarak yapılabiliyor.
 • Robotik renal transplantasyon yapılabiliyor.
 • İyi huylu prostat büyümesinde laser ile ameliyat yapılabiliyor (holmium laser ve greenlight laser).
 • Erkekte ve kadında idrar kaçırmaya yönelik askı cerrahisi yapılabiliyor.
 • Prostat cerrahisi sonrası gelişen idrar kaçırmada yapay üriner sfinkter ameliyatı gerçekleştirilebiliyor.
 • Mesane-rahim sarkmasında vajinal yolla ve mümkünse rahim korunarak düzeltici ameliyat yapılabiliyor.
 • Erkekte ve kadında, üretra darlıklarına yönelik her türlü üretroplasti ameliyatı gerçekleştirilebiliyor.
 • Mesane ve komşu organlar arasında gelişen fistüllerin cerrahi tedavisi uygulanabiliyor.
 • Kadınlarda görülen üretral divertiküllerin cerrahi prosedür ile tedavi edilebiliyor.
 • Cinsiyet doğrulayıcı genital rekonstrüktif işlemler dahil olmak üzere, cinsiyet disforisinin gerektirdiği multidisipliner tedavi yaklaşımları uygulanabiliyor.
BBLOK BBLOK
G.Kat GKat
08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
Pazartesi - Cuma Pazartesi - Cuma

SIK SORULAN SORULAR

 • Üro-onkoloji ve prostat hastalıkları
 • Androloji
 • Üriner sistem taş hastalıkları
 • Çocuk ürolojisi
 • İşlevsel üroloji, kadın ürolojisi, nöroüroloji ve rekonstrüktif üroloji
 • Organ nakli bölümü içerisinde renal transplantasyon
 • Prostat hastalıklarına bağlı idrar yapma güçlüğü ve sık idrara gitme
 • Mesane ve prostat hastalıklarına bağlı idrar kaçırma
 • Mesane, böbrek ve prostat hastalıklarına bağlı idrarda kanama
 • Böbrek ve idrar yollarındaki taş hastalığına bağlı ağrı ve idrarda kanama
 • İdrar yollarında enfeksiyona bağlı idrarda yanma, kanama ve ateş yüksekliği
 • Erkek hastalarda çocuk sahibi olamama
 • Erkek cinsel işlev bozuklukları
 • İdrar kaçırma
 • İşeme bozuklukları (mesaneyi boşaltma güçlüğü)
 • Sık idrara gitme, sıkışma hissi ve sıkışma hissi ile beraber idrar tutamama (aşırı aktif mesane)
 • Mesane ve rahim sarkması
 • Kronik pelvik ağrı (mesane ağrısı)
 • Cinsiyet disforisi
 • Vajinal kanalın doğuştan gelişmemiş olması
 • Çocuklarda, gebelikte tanı alan böbrek genişlemeleri, idrar yolu bozuklukları
 • Çocuklarda idrar kaçırma, alt ıslatma
 • Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları
 • Hipospadias
 • Ekstrofi vezika
 • Epispadias
 • Çocuklarda kasık fıtığı
 • Hidrosel
 • İnmemiş testis