Nöroloji; beyin, omurilik, sinir ve kaslardan oluşan sinir sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenir.

Nöroloji bölümünün ilgilendiği hastalıkların başlıcaları:
 • Beyin-damar hastalıkları
 • Multipl Skleroz (MS) ve diğer demiyelinizan hastalıklar
 • Hareket bozuklukları (Parkinson hastalığı, Tremor, Distoni, Kore)
 • Nöromusküler hastalıklar (Miyastenia Gravis, polinöropatiler, motor nöron hastalığı (ALS), kas hastalıkları)
 • Demans (Alzheimer)
 • Epilepsi
 • Uyku hastalıkları

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümümüzde her geçen gün gelişen ve büyüyen güçlü hekim kadromuzla, tüm bu hastalıkların tanı ve tedavisi için dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve en güncel yaklaşımları en kısa sürede hastalarımızın hizmetine sunuyoruz. Etik kurallar çerçevesinde, daima hasta odaklı ve kanıta dayalı yöntemlerle, hastalarımıza kusursuz ve en mükemmel sağlık hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Bölümümüz ileri teknolojik donanımı ve multidisipliner anlaşyışıyla pek çok hastalığın tanı ve tedavisinde fark yaratıyor.Kas Hastalıkları Merkezi

Toplumda seyrek görülen kas hastalıkları ve diğer nöromüsküler hastalıkların tanı ve tedavisi; yıllar süren izlem, deneyimli bir Nöroloji uzmanı liderliğinde genetik, immünoloji, kas patolojisi, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, fizik tedavi, ortopedi ve gerektiğinde diğer uzmanlık disiplinlerinin ortak çalışması ve iletişimi ile gerçekleşen bir sürece yayılıyor. Çalışma sistemini multidisipliner bir temel üzerine kuran Koç Üniversitesi Hastanesi Kas Hastalıkları Merkezi, tüm bu disiplinleri içeren poliklinik ve konsey tartışmaları ile kas (örneğin musküler distrofi), sinir kas kavşağı (örneğin myasthenia gravis), sinir ucu (örneğin polinöropati) ve motor nöronları (örneğin amiyotrofik lateral skleroz – ALS) ilgilendiren hastalığı olan bireylere yüksek standartta hizmet sunuyor.

 

Epilepsi Cerrahisi

Epilepsi cerrahisi,  ilaç tedavisine yanıt alınamayan fokal epilepsisi olan hastalarda tedavi seçenekleri arasında yer alıyor. Nöroloji bölümümüzde hastalarımız, bu konuda özelleşmiş epileptolog, beyin cerrahı, nöroradyolog, nükleer tıp uzmanı, nöropsikolog, psikiyatrist ve epilepsi hemşiresinden oluşan ekibin ortak çalışmalarıyla değerlendiriliyor. Tüm hastalara ‘epilepsi protokolüne uygun’ ayrıntılı kranyal MR, PET ve gerekirse iktal SPECT yapılıyor.  Değerlendirmeler sonucu bazı hastalara epilepsi cerrahisi uygulanırken, bazı hastalarda invazif EEG monitorizasyonu ve kortikal stimulasyon yapılması gerekebiliyor. İnvazif EEG monitorizasyonu için ileri düzey elektrofizyoloji deneyimi çok önemli rol oynuyor. Bu incelemeler sırasında epileptojenik bölge ile ‘eloquent korteks’ kısmi veya tam örtüşmesi olup olmadığının anlaşılması da kortikal stimulasyon ile değerlendiriliyor. Ayrıca epilepsi tedavisi için cerrahi tedavi dışında vagal sinir stimulatörü (pil) ve ketojenik diyet uygulamaları da önerilebiliyor.

 

Parkinson Hastalığı, Distoni ve Tremorda Derin Beyin Stimülasyonu

Parkinson Hastalığı, distoni, tremor gibi hareket bozukluğuna sahip hastalarımız kliniğimizde, bu konuda özelleşmiş, deneyimli uzman hekimlerimiz tarafından izleniyor. Belirli protokollere göre tedavisi düzenlenen hastalar, tedaviye dirençli semptomların varlığında cerrahiye uygunluk açısından değerlendiriliyor. Değerlendirme, bu konuda özelleşmiş nörolog, beyin cerrahı, psikiyatrist ve hareket bozukluğu hemşiresinin oluşturduğu kurulda nöropsikolojik testleri ve ayrıntılı kranyal MR verileriyle yapılıyor. Cerrahiye uygun olduğu düşünülen hastalara Beyin Cerrahisi Kliniği işbirliğiyle  derin beyin stimülasyonu cerrahisi uygulanıyor. Cerrahi sonrası tedavi düzenlemesi, yine bu konuda özelleşmiş uzman hekimlerimizce düzenleniyor.
Distoni (fokal, segmental) ve migren tipi baş ağrısı olan hastalara yine bu konuda uzmanlaşmış hekimimiz tarafından botulinium toksini uygulanabiliyor.
 • Diğer öne çıkan uygulama ve tedavi yöntemleri ise;
 • Tam donanımlı Elektro-nöro-fizyoloji laboratuvarları
 • Epilepsi Cerrahisi Konseyi
 • Multidisipliner Kas Hastalıkları Konseyi
 • Hareket Bozuklukları Konseyi
 • Nöro-radyoloji Konseyi
 • Kas Hastalıkları Konseyi
 • Kas hastalıkları ve ataksiler başta olmak üzere nörodejeneratif hastalıklarda genetik incelemeler

Koç Üniversitesi Hastanesi Nefroloji Bölümü, kendi alanında ileri düzeyde donanımlı, akademik ve deneyimli kadrosuyla her türlü sağlık sorununa etik ve bilimsel imkanlar dahilinde tedavi hizmeti sağlıyor.

 • Elektroensefaografi (EEG)
 • Elektromiyografi (EMG)
 • Video-EEG Monitorizasyon (VEM)
 • Invazif EEG Monitorizasyon
 • Migren ve Distonilerde Botilinum Toksin Uygulamaları
 • Parkinson Hastalığı başta olmak üzere Derin Beyin Stimulasyonu yapılan hastalarda pil ayarları ve uzun dönem takipleri
 • İleri Evre Parkinson Hastalarında Cihaz Destekli Tedavi
 • Kas Hastalıkları Merkezi Polikliniği
 • Kas Biyopsisi, Patolojisi
 • Lomber Ponksiyon (LP)

ABLOK ABLOK
G.Kat GKat
08:00 - 17:00 08:00 - 17:00

SIK SORULAN SORULAR

 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Ellerde-ayaklarda uyuşma
 • Unutkanlık
 • Dengesizlik
 • Çift görme
 • Nöbet geçirme
 • Kollarda-bacaklarda güçsüzlük
 • Titreme
 • Hareketlerde yavaşlık
 • Kol-bacak, boyun veya yüzde istemsiz hareketler
 • Göz kapağında düşüklük
 • Uykusuzluk, aşırı uyuma, uykuda kol bacak hareketleri, uykuda konuşma, bacaklarda huzursuzluk hissi
 • Kollarda, bacakalrda ani sıçramalar, bilinç kaybının eşlik ettiği kol, bacaklarda kasılma ve gevşeme ile giden bayılmalar
 • Yürüme bozukluğu, sık düşmeler