Moleküler Patoloji Nedir?

Moleküler patoloji, hücrelerdeki moleküler düzeydeki değişiklikleri inceleyen ve bu değişikliklerin hastalık oluşumuna nasıl katkıda bulunduğunu anlamaya çalışan bir tıp dalıdır. Bu değişiklikler, genellikle DNA, RNA, protein ve metabolitlerdeki değişiklikleri kapsar.

Moleküler patoloji başta kanser ve diğer hastalıkların tanısında kullanılan, en sık olarak kanserlerdeki çeşitli mutasyonların araştırılmasına yarayan moleküler tekniklerin uygulandığı bir alandır. Bu teknikler arasında PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu), Yeni Nesil Dizileme (Next Generation Sequencing/NGS), gen ekspresyonu analizi, mikrodizi (mikroarray) teknolojisi ve genotip analizi gibi moleküler biyoloji teknikleri bulunmaktadır.

Moleküler patoloji, hastalıkların nedenleri ve tedavileri üzerinde çalışır. Örneğin, kanserin moleküler genetik mekanizmalarını anlamak, hastalığın daha iyi teşhis edilmesine, daha etkili tedavilerin geliştirilmesine ve hastalığın önlenmesine yardımcı olabilir.

 


 

Moleküler Patoloji Teknikleri Nelerdir?

Moleküler patoloji, hastalıkların moleküler düzeydeki nedenlerini ve mekanizmalarını anlamak, tümörlerin evrelemesi ve tümörlerdeki genetik bozuklukların (mutasyonların) tespiti için kullanılır. Moleküler patolojide yaygın olarak kullanılan bazı teknikler şu şekilde listelenebilir:

1. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR): Belirli bir DNA parçasının milyarlarca kopyasının elde edilmesine olanak sağlayan bir moleküler biyoloji tekniğidir.

2. DNA Dizileme/Sekanslama: DNA’yı oluşturan nükleotidlerin (Adenin, Guanin, Sitozin, Timin) dizisini okuyan bir teknolojidir. Bu teknoloji, genlerdeki mutasyonların belirlenmesi için kullanılır. Pyrosekanslama, Sanger sekanslama ve Yeni Nesi Dizileme (NGS) bu amaçla kullanılan yöntemlerdir.

3. FISH/CISH (Floresan/Kromojenik In Situ Hibridizasyon): Genetik materyaldeki (genomdaki) istenilen bölgeye yapışan problar kullanılarak başta kanser hücrelerindeki kromozomal anomaliler olmak üzere çok sayıda genetik değişikliğin belirlenmesine olanak sağlayan bir tekniktir.

4. CGH (Komparatif Genomik Hibridizasyon): Bu teknik, kanser hücrelerindeki genomik değişiklikleri tespit etmek için kullanılır.

5. İmmünohistokimya: Bu teknik, kanser hücrelerinde aranılan proteinlerin varlığı ya da düzeyinin tespit edilmesine olanak sağlar.

6. RNA Sekanslama: Gen ifadesinin belirlenmesine olanak sağlayan bir teknolojidir.

7. Mikrosatellit Instabilitesi (MSI): Bu test, kanser hücrelerindeki spesifik DNA hasarını tespit etmek için kullanılır.

8. Metilasyon Testleri: Bu test, kanser hücrelerindeki epigenetik değişikliklerden biri olan DNA’nın metilasyon düzeylerinin belirlenmesine olanak sağlar.

9. Likid biyopsi (ctDNA /dolaşan tümör hücresi): ctDNA (dolaşımdaki serbest tümör DNA’sı), kanser hücrelerinden salınan DNA parçalarının kan dolaşımına karışması sonucu oluşur. ctDNA, kanserin varlığını veya seyrini belirlemek için kullanılan moleküler bir biyobelirteçtir. ctDNA analizi, kanserin genetik yapısının kapsamlı bir şekilde karakterize edilmesi ve tedaviye yanıtının izlenmesi için yeni nesil dizileme (NGS) teknolojisiyle birleştirilebilir.

Bu inceleme yöntemlerinin hepsi kanser tanısında ve tedavisinde önemli bir rol oynar. Örneğin, PCR tekniği, belirli bir genetik mutasyonun varlığını tespit etmek için kullanılabilir. FISH, kanserli hücrelerin genomik değişikliklerini tespit etmek için kullanılabilir. İmmünohistokimya, kanser hücrelerindeki proteinlerin belirlenmesinde kullanılır. Hastaların ihtiyacına göre hangi testin gerçekleştirileceği ya da hangi teste öncelik verileceği Medikal Onkoloji uzmanları ve Moleküler Patoloji alanında çalışan patoloji uzmanlarının koordine bir şekilde çalışması ile belirlenir. Bu testlerin kullanımı kanser tanısı, kanserin seyri ve tedavisinde daha hassas ve kişiselleştirilmiş bir yaklaşım sağlar.

 

Yeni Nesil Dizileme Nedir, Kanser Tanısı Ve Tedavisinde Nasıl Rol Oynar?

Günümüzde yeni nesil dizileme (Next Generation Sequencing- NGS), kanser tanısı ve tedavisinde önemli bir araç haline gelmiştir. Kanser, DNA'da birçok farklı türde mutasyonların birikmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu mutasyonlar, kanserin nedeni olduğu gibi, aynı zamanda kanserde hangi tedavinin daha etkili olabileceğini belirlemekte de kullanılabilir. NGS teknolojisi, kanser hücrelerindeki genetik mutasyonları belirlemek için kullanılır.

NGS, kanser tanısında, kanserin özelliklerinin belirlenmesinde ve hastalığın seyrinin tahmin edilmesinde önemli bir araç haline gelmiştir. Kanserli hücrelerin genomik profilinin belirlenmesi, kanserin türü, evresi ve genetik yapısına dair daha ayrıntılı bilgi sağlar. Bu da kanserin tedavisinde daha hedefe yönelik bir yaklaşım geliştirilmesine yardımcı olur.

Örneğin, bazı kanser tipleri belirli gen mutasyonlarıyla ilişkilidir. NGS, kanserli hücrelerdeki çok sayıda gen mutasyonuna aynı anda, hızlı bir şekilde bakmaya olanak verir ve mevcut mutasyonun varlığını tespit ederek, hastalığın belirli bir tedaviye yanıt verip vermeyeceğini veya daha agresif bir tedavinin gerekip gerekmediğini belirlemeye yardımcı olabilir. Bu bilgi, kanser tedavisinde daha kişiselleştirilmiş bir yaklaşım geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Ayrıca, kanserli hücrelerin genomik profilinin analizi, kanserin ilerlemesini tahmin etmek için de kullanılabilir. Bu da hastalığın seyrini önceden tahmin ederek, daha uygun bir tedavi planlaması yapılmasına yardımcı olur.

NGS ayrıca, kanserli hücrelerdeki ilaç direnci gibi önemli sorunların belirlenmesine de yardımcı olabilir. Bu bilgi, kanser tedavisinde daha etkili ilaç kombinasyonları veya yeni tedavi stratejileri geliştirmeye yardımcı olabilir.

Sonuç olarak NGS, kanser tanısı ve tedavisinde kullanılan etkili bir araçtır. Kanser hücrelerinin genomik profilinin analizi, hastalığın özelliklerini daha ayrıntılı olarak belirleyerek, daha kişiselleştirilmiş ve etkili bir tedavi yaklaşımı geliştirilmesine yardımcı olur.
 


 

Moleküler Patoloji Test Sonuç Süreleri

Moleküler patoloji test sonuç süreleri, testin türüne, laboratuvarın iş yüküne, testin yapılacağı numune sayısına ve hastanın durumuna göre değişebilir. Bazı moleküler patoloji testleri, sonuçların birkaç saat içinde alınmasına olanak tanıyan hızlı testlerdir. Ancak bazı testler karmaşık ve çok basamaklı bir iş akışı gerektirdiği için daha uzun bir süre alabilir. Bu testlerin sonuçlanması kimi zaman birkaç haftayı bulabilmektedir ancak bu süre içinde departmanımızla irtibata geçerek test süreçlerinin ilerleyişi hakkında gerek teknik ekibimiz gerekse hekimlerimiz ile görüşüp bilgi alabilirsiniz

Moleküler patoloji testlerinin sonuçları, bir patolog veya bir moleküler patolog tarafından yorumlanmalıdır. Bu yorum, test sonuçlarının hastanın durumuyla nasıl ilişkilendirildiğini ve tedavinin planlanması için nasıl kullanılacağını gösterir. Sonuçlar, hastanın tedavisi ile ilgili karar verilmesinde önemli bir rol oynayabilir. Bu nedenle, moleküler patoloji test sonuçları hızlı bir şekilde alınsa bile, sonuçların doğru bir şekilde yorumlanması için dikkatli bir çalışma gereklidir.

Kurumumuzda Çalışılan Testler Nelerdir?

Real-time PCR Tabanlı Testler

 • KRAS ve NRAS mutasyon analizleri
  • Kolon ve rektum kanserleri başta olmak üzere bazı kanser tiplerinde çalışılmaktadır. 1-3 gün içerisinde sonuç alınabilmektedir.
 • EGFR mutasyon analizi
  • Akciğer kanseri başta olmak üzere bazı kanser tiplerinde çalışılmaktadır. 1-3 gün içerisinde sonuç alınabilmektedir.
 • BRAF mutasyon analizi
  • Malign melanom (kötü huylu bir deri tümörü) başta olmak üzere çok sayıda kanser türünde bu çalışma yapılmaktadır. 1-3 gün içerisinde sonuç alınabilmektedir.
 • Yüksek riskli HPV genotiplendirmesi
  • Servikal smear örnekleri, anal smear örnekleri ya da doku örneklerinde kansere neden olabilecek Human Papilloma Virus varlığına bakabilmektedir. Bu test aynı anda 14 farklı HPV tipi (16, 18, 45, 31, 51, 52, 33/58, 56/59/66, 35/39/68) varlığını değerlendirmektedir.


İmmünohistokimya Tabanlı Testler

 • ALK immünohistokimyası
  • Akciğer kanserlerinde ALK gen füzyonu değerlendirmek için hızlı ve pratik bir testtir. 1-3 gün içerisinde sonuç alınabilmektedir.
 • ROS immünohistokimyası
  • Akciğer kanserlerinde ROS1 gen füzyonu değerlendirmek için hızlı ve pratik bir testtir. 1-3 gün içerisinde sonuç alınabilmektedir.
 • BRAF V600E immünohistokimyası
  • Birçok farklı kanser türünde BRAF V600E mutasyonu değerlendirmek için hızlı ve pratik bir testtir. 1-3 gün içerisinde sonuç alınabilmektedir.
 • Pan-TRK immünohistokimyası
  • Birçok farklı kanser türünde NTRK1-2-3 füzyonu değerlendirmek için hızlı ve pratik bir testtir. 1-3 gün içerisinde sonuç alınabilmektedir.
 • PDL1 immünohistokimyası (Ventana SP142, Ventana SP263, DAKO 22C3)
  • Birçok farklı kanser türünde PDL1 ekspresyonu değerlendirmek için kullanılır. Bu test sonucuna göre hastanın immünoterapi için uygun olup olmadığı kararı verilebilir. Departmanımızda immünoterapi ile ilişkili 3 farklı PDL1 antikoru Ventana SP142, Ventana SP263, DAKO 22C3) çalışılmaktadır. 1-3 gün içerisinde sonuç alınabilmektedir.


FISH/CISH Tabanlı Testler

 • HER2/c-erbB2
  • Meme kanseri ve mide-özofagus kanseri başta olmak üzere çeşitli kanser tiplerinde HER2 geni amplifikasyonu değerlendirmek için hızlı ve pratik bir testtir. 1-3 gün içerisinde sonuç alınabilmektedir.
 • EBER (EBV Testi)
  • Birçok lenfoma tipinde EBV (Epstein-Barr Virus) varlığına yönelik yapılan hızlı ve pratik bir testtir. 1-3 gün içerisinde sonuç alınabilmektedir.
NGS / Yeni Nesil Dizileme Tabanlı Testler (YND / NGS)
Kitle oluşturan kanserlerde kullanılan paneller ve hematolojik tümörlerde kullanılan paneller ve likit biyopsiler olarak üç ana kategori bulunmaktadır.

Solid Tümörlerde Kullanılabilecek Paneller


-          Akciğer Kanseri Paneli

Akciğer kanserlerinde değerlendirilmesi önerilen EGFR, ALK, ROS1, KRAS, MET, RET, HER2, BRAF ve STK11 dahil olmak üzere 70’in üzerinde gen değerlendirilmektedir. Tümör dokusundan hem RNA hem de DNA izole edilir ve çalışma iki kanaldan paralel bir şekilde ilerletilir.

Test içeriğindeki genler;
 

i.        Füzyonu değerlendirilen genler: ALK, AXL, BRAF, CCND1, EGFR, FGFR1, FGFR2, FGFR3, MET, NRG1, NTRK1, NTRK2, NTRK3, PPARG, RAF1, RET, ROS1, THADA

ii.       SNV, InDel değerlendirilen genler: ABL1, AKT1, ALK, APC, ATM, AURKA, BRAF, CCND1, CCNE1, CDH1, CDK4, CDKN2A, CSF1R, CTNNB1, DDR2, EGFR, ERBB2, ERBB3, ERBB4, ESR1, EZH2, FBXW7, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FLT3, FOXL2, GNA11, GNAQ, GNAS, H3F3A, HNF1A, HRAS, IDH1, IDH2, JAK2, JAK3, KDR, KIT, KRAS, MAP2K1, MET, MLH1, MPL, NOTCH1, NPM1, NRAS, PDGFRA, PIK3CA, PIK3R1, PTEN, PTPN11, RB1, RET, RHOA, ROS1, SMAD4, SMARCB1, SMO, SRC, STK11, TERT, TP53, VHL

iii.     Kopya sayısı değişikliği değerlendirilen genler: ABL1, ALK, APC, ATM, AURKA, CCND1, CCNE1, CDH1, CDK4, CDKN2A, DDR2, EGFR, ERBB2, ERBB3, ERBB4, FBXW7, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FLT3, GNAS, JAK2, JAK3, KDR, KIT, KRAS, MDM2, MET, MYC, MYCN, MLH1, MPL, NOTCH1, NRAS, PDGFRA, PIK3CA, PIK3R1, PTEN, RB1, RET, SMAD4, SMARCB1, SMO, STK11, TP53, VHL

iv.     Ekspresyonu değerlendirilen genler: ALK, AXL, BRAF, CALCA, CCND1, EGFR, FGFR1, FGFR2, FGFR3, KRT20, KRT7, MET, NTRK1, NTRK2, NTRK3, PTH, RET, ROS1, SLC5A5, THADA, TTF1


-          Kolorektal Kanserler Paneli

 
Kolon ve rektum kanserlerinde değerlendirilmesi önerilen KRAS, NRAS, HER2, BRAF dahil olmak üzere 60’ın üzerinde gen değerlendirilmektedir. Çalışma tümör dokusundan izole edilen DNA ile yapılır.

Test içeriğindeki genler;
 

i. SNV, InDel değerlendirilen genler: ABL1, AKT1, ALK, APC, ATM, AURKA, BRAF, CCND1, CCNE1, CDH1, CDK4, CDKN2A, CSF1R, CTNNB1, DDR2, EGFR, ERBB2, ERBB3, ERBB4, ESR1, EZH2, FBXW7, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FLT3, FOXL2, GNA11, GNAQ, GNAS, H3F3A, HNF1A, HRAS, IDH1, IDH2, JAK2, JAK3, KDR, KIT, KRAS, MAP2K1, MET, MLH1, MPL, NOTCH1, NPM1, NRAS, PDGFRA, PIK3CA, PIK3R1, PTEN, PTPN11, RB1, RET, RHOA, ROS1, SMAD4, SMARCB1, SMO, SRC, STK11, TERT, TP53, VHL

ii. Kopya sayısı değişikliği değerlendirilen genler: ABL1, ALK, APC, ATM, AURKA, CCND1, CCNE1, CDH1, CDK4, CDKN2A, DDR2, EGFR, ERBB2, ERBB3, ERBB4, FBXW7, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FLT3, GNAS, JAK2, JAK3, KDR, KIT, KRAS, MDM2, MET, MYC, MYCN, MLH1, MPL, NOTCH1, NRAS, PDGFRA, PIK3CA, PIK3R1, PTEN, RB1, RET, SMAD4, SMARCB1, SMO, STK11, TP53, VHL


-          Meme Kanseri Paneli

Meme kanserlerinde değerlendirilmesi önerilen PIK3CA, ESR1, HER2 dahil olmak üzere 60’ın üzerinde gen değerlendirilmektedir. Çalışma tümör dokusundan izole edilen DNA ile yapılır.

Test içeriğindeki genler;
 

-          SNV, InDel değerlendirilen genler: ABL1, AKT1, ALK, APC, ATM, AURKA, BRAF, CCND1, CCNE1, CDH1, CDK4, CDKN2A, CSF1R, CTNNB1, DDR2, EGFR, ERBB2, ERBB3, ERBB4, ESR1, EZH2, FBXW7, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FLT3, FOXL2, GNA11, GNAQ, GNAS, H3F3A, HNF1A, HRAS, IDH1, IDH2, JAK2, JAK3, KDR, KIT, KRAS, MAP2K1, MET, MLH1, MPL, NOTCH1, NPM1, NRAS, PDGFRA, PIK3CA, PIK3R1, PTEN, PTPN11, RB1, RET, RHOA, ROS1, SMAD4, SMARCB1, SMO, SRC, STK11, TERT, TP53, VHL

-          Kopya sayısı değişikliği değerlendirilen genler: ABL1, ALK, APC, ATM, AURKA, CCND1, CCNE1, CDH1, CDK4, CDKN2A, DDR2, EGFR, ERBB2, ERBB3, ERBB4, FBXW7, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FLT3, GNAS, JAK2, JAK3, KDR, KIT, KRAS, MDM2, MET, MYC, MYCN, MLH1, MPL, NOTCH1, NRAS, PDGFRA, PIK3CA, PIK3R1, PTEN, RB1, RET, SMAD4, SMARCB1, SMO, STK11, TP53, VHL


-          Tiroid Kanseri Paneli

Tiroid kanserlerinde değerlendirilmesi önerilen BRAF, RET, KRAS, NRAS, TERT, RET de dahil olmak üzere 70’in üzerinde gen değerlendirilmektedir. Hem gen füzyonları hem de diğer mutasyonlar saptanabilmektedir. Tümör dokusundan hem RNA hem de DNA izole edilir ve çalışma iki kanaldan paralel bir şekilde ilerletilir.

Test içeriğindeki genler;
 

-          Füzyonu değerlendirilen genler: ALK, AXL, BRAF, CCND1, EGFR, FGFR1, FGFR2, FGFR3, MET, NRG1, NTRK1, NTRK2, NTRK3, PPARG, RAF1, RET, ROS1, THADA

-          SNV, InDel değerlendirilen genler: ABL1, AKT1, ALK, APC, ATM, AURKA, BRAF, CCND1, CCNE1, CDH1, CDK4, CDKN2A, CSF1R, CTNNB1, DDR2, EGFR, ERBB2, ERBB3, ERBB4, ESR1, EZH2, FBXW7, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FLT3, FOXL2, GNA11, GNAQ, GNAS, H3F3A, HNF1A, HRAS, IDH1, IDH2, JAK2, JAK3, KDR, KIT, KRAS, MAP2K1, MET, MLH1, MPL, NOTCH1, NPM1, NRAS, PDGFRA, PIK3CA, PIK3R1, PTEN, PTPN11, RB1, RET, RHOA, ROS1, SMAD4, SMARCB1, SMO, SRC, STK11, TERT, TP53, VHL

-          Kopya sayısı değişikliği değerlendirilen genler: ABL1, ALK, APC, ATM, AURKA, CCND1, CCNE1, CDH1, CDK4, CDKN2A, DDR2, EGFR, ERBB2, ERBB3, ERBB4, FBXW7, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FLT3, GNAS, JAK2, JAK3, KDR, KIT, KRAS, MDM2, MET, MYC, MYCN, MLH1, MPL, NOTCH1, NRAS, PDGFRA, PIK3CA, PIK3R1, PTEN, RB1, RET, SMAD4, SMARCB1, SMO, STK11, TP53, VHL

-          Ekspresyonu değerlendirilen genler: ALK, AXL, BRAF, CALCA, CCND1, EGFR, FGFR1, FGFR2, FGFR3, KRT20, KRT7, MET, NTRK1, NTRK2, NTRK3, PTH, RET, ROS1, SLC5A5, THADA, TTF1-          Sarkom Paneli

Bu panel ile sarkomlarda tanısal anlamı olan, bilinen veya daha önce tanımlanmamış yeni füzyonlar saptanabilmektedir.  EWSR1, FOXO1, NTRK1/2/3 de dahil 60’ın üzerinde gen aynı anda değerlendirebilir. Test sonuçları, tümördeki spesifik gen mutasyonlarını tespit eder ve bu bilgi, hastanın kanserine özgü tanısal yaklaşımlar yanı sıra tedavi seçenekleri hakkında da önemli bilgiler sağlayabilir.

Test içeriğindeki genler;

-          Füzyonu değerlendirilen genler: ALK, BCOR, BRAF, CAMTA1, CIC, CSF1, EGFR, EPC1, ERG, ESR1, EWSR1, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FOS, FOSB, FOXO1, FUS, GLI1, HMGA2, JAZF1, MDM2, MEAF6, MET, MGEA5, MKL2, NCOA1, NCOA2, NR4A3, NTRK1, NTRK2, NTRK3, NUTM1, PAX3, PDGFB, PHF1, PLAG1, PRKCA, PRKCB, PRKCD, RET, ROS1, SS18, STAT6, TAF15, TCF12, TFE3, TFG, USP6, YAP1, YWHAE

 

-          Diğer Solid Tümörler Paneli (Yukarıda listelenen tümörler dışında)

Birçok solid tümör tipinde kullanılabilecek bir paneldir. Panel kapsamında hedefe yönelik tedaviler ile ilişkili hemen hemen bilinen tüm genleri de içeren 100’e yakın gen değerlendirilmektedir. Tümör dokusundan hem RNA hem de DNA izole edilir ve çalışma iki kanaldan paralel bir şekilde ilerletilir.


-           Homolog Rekombinasyon Tamir Genleri Paneli

Bu panel DNA tabanlı bir test olup DNA tamir mekanizmalarında rol oynayan 16 adet gendeki mutasyonları aynı anda değerlendirebilir. Test sonuçları, tümördeki spesifik gen mutasyonlarını tespit eder ve bu bilgi, hastanın kanserine özgü tedavi seçenekleri özellikle de PARP inhibitörü (PARPi) kullanımından fayda görüp görmeyeceği hakkında önemli bilgiler sağlayabilir.

Test içeriğindeki genler;
 

i. ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDK12, CHEK1, CHEK2, FANCL, PALB2, PPP2R2A, RAD51B, RAD51C, RAD51D, RAD54L VE TP53


Kapsamlı Genomik Profilleme Versiyon 1

Bu panel DNA tabanlı bir test olup 324 adet gendeki mutasyonları aynı anda değerlendirebilir. Test sonuçları, tümördeki spesifik gen mutasyonlarını tespit eder ve bu bilgi, hastanın kanserine özgü tedavi seçenekleri hakkında da önemli bilgiler sağlayabilir. Bu test ile 324 gendeki mutasyonların değerlendirmesi yanı sıra
 • mikrosatellit instabilite (MSI, immünoterapi yanıtı öngörmede kullanılan parametrelerden biridir),
 • genomik heterozigosite kaybı (gLOH, PARPi yanıtı belirlenmesinde kullanılan parametrelerden biridir),
 • Tümör Mutasyon Yükü (TMB, immünoterapi yanıtı öngörmede kullanılan parametrelerden biridir) de aynı anda bakılabilmektedir.

Test içeriğindeki genler;
 

ABL1 CD70 ETV4 IDH1 MST1R PPP2R2A STAT3
ACVR1B CD74 ETV5 IDH2 MTAP PRDM1 STK11
AKT1 CD79A ETV6 IGF1R MTOR PRKAR1A SUFU
AKT2 CD79B EWSR1 IKBKE MUTYH PRKCI SYK
AKT3 CDC73 EZH2 IKZF1 MYB PTCH1 TBX3
ALK CDH1 EZR INPP4B MYC PTEN TEK
ALOX12B CDK12 FAM46C IRF2 MYCL(MYCL1) PTPN11 TERC
AMER1(FAM123B) CDK4 FANCA IRF4 MYCN PTPRO TERT (Promoter Bolgesi)
APC CDK6 FANCC IRS2 MYD88 QKI TET2
AR CDK8 FANCG JAK1 NBN RAC1 TGFBR2
ARAF CDKN1A FANCL JAK2 NF1 RAD21 TIPARP
ARFRP1 CDKN1B FAS JAK3 NF2 RAD51 TMPRSS2
ARID1A CDKN2A FBXW7 JUN NFE2L2 RAD51B TNFAIP3
ASXL1 CDKN2B FGF10 KDM5A NFKBIA RAD51C TNFRSF14
ATM CDKN2C FGF12 KDM5C NKX2-1 RAD51D TP53
ATR CEBPA FGF14 KDM6A NOTCH1 RAD52 TSC1
ATRX CHEK1 FGF19 KDR NOTCH2 RAD54L TSC2
AURKA CHEK2 FGF23 KEAP1 NOTCH3 RAF1 TYRO3
AURKB CIC FGF3 KEL NPM1 RARA U2AF1
AXIN1 CREBBP FGF4 KIT NRAS RB1 VEGFA
AXL CRKL FGF6 KIT NT5C2 RBM10 VHL
BAP1 CSF1R FGFR1 KLHL6 NTRK1 REL WHSC1(MMSET)
BARD1 CSF3R FGFR2 KMT2A(MLL) NTRK2 RET WHSC1L1
BCL2 CTCF FGFR3 KMT2D(MLL2) NTRK3 RICTOR WT1
BCL2L1 CTNNA1 FGFR3 KRAS NUTM1 RNF43 XPO1
BCL2L2 CTNNB1 FGFR4 LTK P2RY8 ROS1 XRCC2
BCL6 CUL3 FH LYN PALB2 RPTOR ZNF217
BCOR CUL4A FLCN MAF PARK2 RSPO2 ZNF703
BCORL1 CXCR4 FLT1 MAP2K1(MEK1) PARP1 SDC4  
BCR CYP17A1 FLT3 MAP2K2(MEK2) PARP2 SDHA  
BRAF DAXX FOXL2 MAP2K4 PARP3 SDHB  
BRCA1 DDR1 FUBP1 MAP3K1 PAX5 SDHC  
BRCA2 DDR2 GABRA6 MAP3K13 PBRM1 SDHD  
BRD4 DIS3 GATA3 MAPK1 PDCD1(PD-1) SETD2  
BRIP1 DNMT3A GATA4 MCL1 PDCD1LG2(PD-L2) SF3B1  
BTG1 DOT1L GATA6 MDM2 PDGFRA SGK1  
BTG2 EED GID4(C17ORF39) MDM4 PDGFRA SLC34A2  
BTK EGFR GNA11 MED12 PDGFRB SMAD2  
C11ORF30(EMSY) EGFR GNA13 MEF2B PDK1 SMAD4  
CALR EP300 GNAQ MEN1 PIK3C2B SMARCA4  
CARD11 EPHA3 GNAS MERTK PIK3C2G SMARCB1  
CASP8 EPHB1 GRM3 MET PIK3CA SMO  
CBFB EPHB4 GSK3B MITF PIK3CB SNCAIP  
CBL ERBB2 H3F3A MKNK1 PIK3R1 SOCS1  
CCND1 ERBB3 HDAC1 MLH1 PIM1 SOX2  
CCND2 ERBB4 HGF MPL PMS2 SOX9  
CCND3 ERCC4 HNF1A MRE11A POLD1 SPEN  
CCNE1 ERG HRAS MSH2 POLE SPOP  
CD22 ERRFI1 HSD3B1 MSH3 PPARG SRC  
CD274(PD-L1) ESR1 ID3 MSH6 PPP2R1A STAG2  

Kapsamlı Genomik Profilleme Versiyon 2

Bu panel RNA ve DNA abanlı bir test olup 523 adet gendeki mutasyonları aynı anda değerlendirebilir. Test sonuçları, tümördeki spesifik gen mutasyonlarını tespit eder ve bu bilgi, hastanın kanserine özgü tedavi seçenekleri hakkında da önemli bilgiler sağlayabilir. Bu test ile 523 gendeki mutasyonların değerlendirmesi yanı sıra

 • Mikrosatellit instabilite (MSI, immünoterapi yanıtı öngörmede kullanılan parametrelerden biridir),
 • Tümör Mutasyon Yükü (TMB, immünoterapi yanıtı öngörmede kullanılan parametrelerden biridir) de aynı anda bakılabilmektedir.

Test içeriğindeki genler;
ABL1 CD79B ERCC5 GNAQ KDR NFKBIA PTCH1 SOX2
ABL2 CDC73 ERG GNAS KEAP1 NKX2-1 PTEN SOX9
ACVR1 CDH1 ERRFI1 GPR124 KEL NKX3-1 PTPN11 SPEN
ACVR1B CDK12 ESR1 GPS2 KIF5B NOTCH1 PTPRD SPOP
AKT1 CDK4 ETS1 GREM1 KIT NOTCH2 PTPRS SPTA1
AKT2 CDK6 ETV1 GRIN2A KLF4 NOTCH3 PTPRT SRC
AKT3 CDK8 ETV4 GRM3 KLHL6 NOTCH4 QKI SRSF2
ALK CDKN1A ETV5 GSK3B KMT2B NPM1 RAB35 STAG1
ALOX12B CDKN1B ETV6 H3F3A KMT2C NRAS RAC1 STAG2
ANKRD11 CDKN2A EWSR1 H3F3B KMT2D NRG1 RAD21 STAT3
ANKRD26 CDKN2B EZH2 H3F3C KRAS NSD1 RAD50 STAT4
APC CDKN2C FAM123B HGF LAMP1 NTRK1 RAD51 STAT5A
AR CEBPA FAM175A HIST1H1C LATS1 NTRK2 RAD51B STAT5B
ARAF CENPA FAM46C HIST1H2BD LATS2 NTRK3 RAD51C STK11
ARFRP1 CHD2 FANCA HIST1H3A LMO1 NUP93 RAD51D STK40
ARID1A CHD4 FANCC HIST1H3B LRP1B NUTM1 RAD52 SUFU
ARID1B CHEK1 FANCD2 HIST1H3C LYN PAK1 RAD54L SUZ12
ARID2 CHEK2 FANCE HIST1H3D LZTR1 PAK3 RAF1 SYK
ARID5B CIC FANCF HIST1H3E MAGI2 PAK7 RANBP2 TAF1
ASXL1 CREBBP FANCG HIST1H3F MALT1 PALB2 RARA TBX3
ASXL2 CRKL FANCI HIST1H3G MAP2K1 PARK2 RASA1 TCEB1
ATM CRLF2 FANCL HIST1H3H MAP2K2 PARP1 RB1 TCF3
ATR CSF1R FAS HIST1H3I MAP2K4 PAX3 RBM10 TCF7L2
ATRX CSF3R FAT1 HIST1H3J MAP3K1 PAX5 RECQL4 TERC
AURKA CSNK1A1 FBXW7 HIST2H3A MAP3K13 PAX7 REL TERT
AURKB CTCF FGF1 HIST2H3C MAP3K14 PAX8 RET TET1
AXIN1 CTLA4 FGF10 HIST2H3D MAP3K4 PBRM1 RFWD2 TET2
AXIN2 CTNNA1 FGF14 HIST3H3 MAPK1 PDCD1 RHEB TFE3
AXL CTNNB1 FGF19 HLA-A MAPK3 PDCD1LG2 RHOA TFRC
B2M CUL3 FGF2 HLA-B MAX PDGFRA RICTOR TGFBR1
BAP1 CUX1 FGF23 HLA-C MCL1 PDGFRB RIT1 TGFBR2
BARD1 CXCR4 FGF3 HNF1A MDC1 PDK1 RNF43 TMEM127
BBC3 CYLD FGF4 HNRNPK MDM2 PDPK1 ROS1 TMPRSS2
BCL10 DAXX FGF5 HOXB13 MDM4 PGR RPS6KA4 TNFAIP3
BCL2 DCUN1D1 FGF6 HRAS MED12 PHF6 RPS6KB1 TNFRSF14
BCL2L1 DDR2 FGF7 HSD3B1 MEF2B PHOX2B RPS6KB2 TOP1
BCL2L11 DDX41 FGF8 HSP90AA1 MEN1 PIK3C2B RPTOR TOP2A
BCL2L2 DHX15 FGF9 ICOSLG MET PIK3C2G RUNX1 TP53
BCL6 DICER1 FGFR1 ID3 MGA PIK3C3 RUNX1T1 TP63
BCOR DIS3 FGFR2 IDH1 MITF PIK3CA RYBP TRAF2
BCORL1 DNAJB1 FGFR3 IDH2 MLH1 PIK3CB SDHA TRAF7
BCR DNMT1 FGFR4 IFNGR1 MLL PIK3CD SDHAF2 TSC1
BIRC3 DNMT3A FH IGF1 MLLT3 PIK3CG SDHB TSC2
BLM DNMT3B FLCN IGF1R MPL PIK3R1 SDHC TSHR
BMPR1A DOT1L FLI1 IGF2 MRE11A PIK3R2 SDHD U2AF1
BRAF E2F3 FLT1 IKBKE MSH2 PIK3R3 SETBP1 VEGFA
BRCA1 EED FLT3 IKZF1 MSH3 PIM1 SETD2 VHL
BRCA2 EGFL7 FLT4 IL10 MSH6 PLCG2 SF3B1 VTCN1
BRD4 EGFR FOXA1 IL7R MST1 PLK2 SH2B3 WISP3
BRIP1 EIF1AX FOXL2 INHA MST1R PMAIP1 SH2D1A WT1
BTG1 EIF4A2 FOXO1 INHBA MTOR PMS1 SHQ1 XIAP
BTK EIF4E FOXP1 INPP4A MUTYH PMS2 SLIT2 XPO1
C11orf30 EML4 FRS2 INPP4B MYB PNRC1 SLX4 XRCC2
CALR EP300 FUBP1 INSR MYC POLD1 SMAD2 YAP1
CARD11 EPCAM FYN IRF2 MYCL1 POLE SMAD3 YES1
CASP8 EPHA3 GABRA6 IRF4 MYCN PPARG SMAD4 ZBTB2
CBFB EPHA5 GATA1 IRS1 MYD88 PPM1D SMARCA4 ZBTB7A
CBL EPHA7 GATA2 IRS2 MYOD1 PPP2R1A SMARCB1 ZFHX3
CCND1 EPHB1 GATA3 JAK1 NAB2 PPP2R2A SMARCD1 ZNF217
CCND2 ERBB2 GATA4 JAK2 NBN PPP6C SMC1A ZNF703
CCND3 ERBB3 GATA6 JAK3 NCOA3 PRDM1 SMC3 ZRSR2
CCNE1 ERBB4 GEN1 JUN NCOR1 PREX2 SMO  
CD274 ERCC1 GID4 KAT6A NEGR1 PRKAR1A SNCAIP  
CD276 ERCC2 GLI1 KDM5A NF1 PRKCI SOCS1  
CD74 ERCC3 GNA11 KDM5C NF2 PRKDC SOX10  
CD79A ERCC4 GNA13 KDM6A NFE2L2 PRSS8 SOX17  
 
 

Hematolojik Kanserlerde Kullanılan Paneller


-          Lenfoma Paneli

Lenfomalarda izlenen füzyonlar ve diğer mutasyonların büyük kısmını kapsayan; ayrıca birçok gene ait RNA ekspresyon bilgisi edinmek amaçlı da kullanılabilecek, başlangıç materyali tümörden izole edilen RNA olan bir paneldir. Toplamda 125 gen değerlendirilmektedir. Kan, kemik iliği aspirasyonu ya da biyopsi materyali kullanılabilir.

Test içeriğindeki genler;

i.    Füzyonu değerlendirilen genler: ALK, BCL2, BCL6, BCR, BIRC3, CBFB, CCND1, CCND3, CDK6, CHIC2, CIITA, CREBBP, DEK, DUSP22, EIF4A1, ETV6, FGFR1, JAK2, KMT2A, MALT1, MKL1, MLF1, MLLT10, MYC, NFKB2, NOTCH1, NOTCH1, P2RY8, PDCD1LG2, PDGFRA, PRDM16, STIL, TCF3, TP63
ii.   SNV, InDel ve Ekzon atlayıcı mutasyonu değerlendirilen genler: AKT3, ALK, BAX, BCL2, BIRC3, BRAF, BTK, CARD11, CCND1, CD79B, CREBBP, DNMT3A, ETV6, EZH2, FBXW7, IDH1, IDH2, JAK1, JAK2, JAK3, KRAS, MYD88, NOTCH1, NOTCH1, NOTCH2, NRAS, PDGFRA, PLCG1, PLCG2, RHOA, SF3B1, STAT3, STAT5B, STAT6, WT1, XPO1
iii.  Ekspresyonu değerlendirilen genler: AICDA, ASB13, BATF3, BCL2, BCL2A1, BCL3, BCL6, BLNK, BMF, BMP7, CCDC50, CCND1, CCND2, CCND3, CD274, CD44, CDC25A, CDKN2A, CDKN2B, CEBPD, CEBPE, CEBPG, CREB3L2, CTLA4, CYB5R2, DENND3, DLEU1, DNMT3B, DNTT, E2F2, ENTPD1, EXOC2, FAM216A, FOXP1, FUT8, IL16, IRF4, IRF8, ITPKB, KIAA0101, LIMD1, LMO2, LRMP, LZTS1, MAL, MAML3, MME, MUC1, MYBL1, MYC, NEK6, NFKB1, NME1, PAICS, PDCD1, PDCD1LG2, PIM1, PIM2, PPAT, PRKAR2B, PTPN1, PYCR1, RAB29, RAG1, RAG2, RANBP1, S1PR2, SERPINA9, SH3BP5, STRBP, TNFRSF13B, TNFSF4, WT1

-          Myeloid Lösemi Paneli

 


Myeloid neoplazilerde (Başta KML-Kronik myeloid lösemi olmak üzere) izlenen füzyonların ve mutasyonların değerlendirilir. Tümörden hem RNA hem de DNA izole edilir ve çalışma iki kanaldan paralel bir şekilde ilerletilir Kan, kemik iliği aspirasyonu ya da biyopsi materyali kullanılabilir.

i.     Füzyonu değerlendirilen genler: ABL1, BCR, CBFB, CHD1, CHIC2, CREBBP, CSF1R, ERG, ETV6, FGFR1, GLIS2, IKZF1, IKZF3, JAK2, KAT6A, KMT2A, MECOM, MKL1, MLLT10, MLLT4, MYC, MYH11, NF1, NOTCH1, NUP214, NUP98, PDCD1LG2, PDGFRA, PDGFRB, PICALM, PML, RBM15, ROS1, RUNX1, RUNX1T1, SETD2, TCF3, TFG

ii.     SNV ve InDel değerlendirilen genler: ABL1, ANKRD26, AKT3, ASXL1, BCOR, BRAF, CALR, CBL, CEBPA, CREBBP, CSF3R, DCK, DDX41, DNM2, DNMT3A, ETNK1, ETV6, EZH2, FBXW7, FGFR2, FGFR3, FLT3, GATA1, GATA2, GNAS, IDH1, IDH2, IKZF3, JAK1, JAK2, JAK3, KDM6A, KIT, KRAS, MPL, MYD88, NOTCH1, NPM1, NRAS, PDGFRA, PHF6, PML, PTPN11, RARA, RUNX1, SETBP1, SF3B1, SLC29A1, SRSF2, STAG2, TET2, TP53, U2AF1, WT1, XPO1, ZRSR2

iii.   Ekspresonu değerlendirilen genler: ABL1, CEBPA, CTLA4, FLT3, ID4, IRF4, IRF8, MECOM, MUC1, MYC, MYH11, PDCD1, PDCD1LG2, RARA, ROS1, RUNX1, RUNX1T1, WT1

 

 -          Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) Paneli


Akut lenfoblastik lösemilerde görülebilen füzyonlar ve diğer mutasyonların büyük kısmını kapsayan; ayrıca birçok gene ait RNA ekspresyon bilgisi edinmek amaçlı da kullanılabilecek, başlangıç materyali RNA olan, toplamda 81 adet geni değerlendirebilen bir paneldir. Kan, kemik iliği aspirasyonu ya da biyopsi materyali kullanılabilir.

i.    Füzyonu değerlendirilen genler: ABL1, ABL2, BCL11B, BCL2, BCL6, BCR, EBF1, EPOR, ETV6, FGFR1, IKZF1, IKZF2, IKZF3, JAK2, KLF2, KMT2A, MLLT4, MYC, NF1, NOTCH1, NTRK3, NUP214, NUP98, P2RY8, PAG1, PAX5, PBX1, PDCD1LG2, PDGRFA, PDGFRB, PICALM, PTK2B, RUNX1, SEMA6A, SETD2, STIL, TAL1, TCF3, TYK2, ZCCHC7, CHD1, CREBBP, CRLF2, CSF1R

ii.    SNV ve InDel değerlendirilen genler: ABL1, BCL2, ETV6, EZH2, FBXW7, FLT3, IDH1, IDH2, IKZF3, IL7R, JAK1, JAK2, JAK3, KDM6A, KRAS, MLP, NOTCH1, NRAS, NT5C2, PAX5, PDGFRA, PTPN11, SH2B3, STAT3, STAT5B, TYK2, WT1, CREBBP, CRLF2, CSF1R, DNM2

iii.    Ekspresyonu değerlendirilen genler: ABL1, AICDA, BCL2, BCL6, BLNK, DNTT, FLT3, HOXA10, HOXA9, IRF4, IRF8, LMO1, LYL1, MYC, NTRK3, PDCD1, PDCD1LG2, RAG1, RAG2, RUNX1, SOX11, TAL1, TLX1, TLX3, WT1CD274, CRLF2, CSF1R, CTLA4

​  
-          Kapsamlı Hematoloji Paneli


Tüm hematopoietik neoplazilerde (lösemi ve lenfomalar) izlenen füzyonlar ve diğer mutasyonların önemli bir kısmını kapsayan; ayrıca birçok gene ait RNA ekspresyon bilgisi edinmek amaçlı da kullanılabilecek, başlangıç materyali RNA olan, toplamda 199 genin değerlendirildiği bir paneldir. Kan, kemik iliği aspirasyonu ya da biyopsi materyali kullanılabilir.

Test içeriğindeki genler;

i.     Füzyonu değerlendirilen genler: ABL1, ABL2, ALK, BCL11B, BCL2, BCL6, BCR, BIRC3, CBFB, CCND1, CCND3, CDK6, CHD1, CHIC2, CIITA, CREBBP, CRLF2, CSF1R, DEK, DUSP22, EBF1, EIF4A1, EPOR, ERG, ETV6, FGFR1, GLIS2, IKZF2, IKZF3, JAK2, KAT6A, KLF2, KMT2A, MALT1, MECOM, MKL1, MLF1, MLLT10, MLLT4, MYC, MYH11, NF1, NFKB2, NOTCH1, NTRK3, NUP214, NUP98, P2RY8, PAG1, PAX5, PBX1, PDCD1L, PDGFRA, PDGFRB, PICALM, PML, PRDM16, PTK2B, RARA, RBM15, ROS1, RUNX1, RUNX1T1, SEMA6A, SETD2, STIL, TAL1, TCF3, TFG, TP63, TYK2, ZCCHC7.

ii.     SNV ve InDel değerlendirilen genler: ABL1, AKT3, ALK, ASXL1, BAX, BCL2, BIRC3, BRAF, BTK, CALR, CARD11, CBL, CCND1, CD79B, CEBPA, CREBBP, CRLF2, CSF3R, DCK, DNM2, DNMT3A, ETV6, EZH2, FBXW7, FGFR2, FGFR3, FLT3, GATA1, GATA2, GNAS, IDH1, IDH2, IKZF1, IKZF3, IL7R, JAK1, JAK2, JAK3, KDM6A, KIT, KRAS, MPL, MYD88, NOTCH1, NOTCH2, NPM1, NRAS, NT5C2, PAX5, PDGFRA, PHF6, PLCG1, PLCG2, PML, PTPN11, RARA, RHOA, SETBP1, SF3B1, SH2B3, SLC29A1, SRSF2, STAT3, STAT5B, STAT6, TYK2, U2AF1, WT1, XPO1

iii.    Ekspresyonu değerlendirilen genler: AICDA, ASB13, BATF3, BCL2, BCL2A1, BCL3, BCL6, BLNK, BMF, BMP7, CCDC50, CCND1, CCND2, CCND3, CD274, CD44, CDC25A, CDKN2A, CDKN2B, CEBPA, CEBPD, CEBPE, CEBPG, CREB3L2, CRLF2, CTLA4, CYB5R2, DENND3, DLEU1, DNMT3B, DNTT, E2F2, ENTPD1, EXOC2, FAM216A, FLT3, FOXP1, FUT8, HOXA10, HOXA10, HOXA9, ID4, IL16, IRF4, IRF8, ITPKB, KIAA0101, LIMD1, LMO1, LMO2, LRMP, LYL1, LZTS1, MAL, MAML3, MECOM, MME, MUC1, MYBL1, MYC, MYH11, NEK6, NFKB1, NME1, NTRK3, PAICS, PDCD1, PDCD1L G2, PIM1, PIM2, PPAT, PRKAR2 B, PTPN1, PYCR1, RAB29, RAG1, RAG2, RANBP1, RUNX1, S1PR2, SERPINA, SH3BP5, SOX11, STRBP, TAL1, TLX1, TLX3, TNFRSF1, TNFSF4, WT1

Likit Biyopsi (Kandaki Dolaşan Tümör DNA’sı İle Çalışılan) Panelleri

-          Likit Biyopsi Paneli


Birçok solid tümör tipinde (akciğer, kolon, meme, melanom…) izlenen mutasyonları kapsayan, başlangıç materyali kandan izole edilen dolaşımdaki serbest DNA molekülleri olan bir paneldir. Bu panel kapsamında toplam 28 adet gen değerlendirilmektedir.

Test içeriğindeki genler;
 
Gen Genomik Lokalizasyon Hedeflenen Ekzonlar
ALK NM_004304 22, 23, 25
AKT1 NM_005163 3
AR NM_033031 4, 5, 8
BRAF NM_004333 11, 15
CTTNB1 NM_001904 3
DDR2 NM_006182 17
EGFR NM_005228 12, 18, 19, 20, 21
ERBB2 NM_004448 8, 20
ESR1 NM_000125 5, 7, 8
FGFR1 NM_015850 13
HRAS NM_005343 2, 3
IDH1 NM_005896 4
IDH2 NM_002168 4
KIT NM_000222 9, 11, 13, 17, 18
KRAS NM_004985 2, 3, 4
MAP2K1 NM_002755 2, 3
MAP2K2 NM_030662 3
MET NM_000245 14
NRAS NM_002524 2, 3
NTRK1 NM_002529 14, 15
NTRK3 NM_002530 16, 17
PIK3CA NM_006218 10, 21
PDGFRA NM_006206 12, 14, 16, 18
RET NM_020630 11, 13, 14, 15, 16
ROS1 NM_002944 38, 40
SMAD4 NM_005359 9
MTOR NM_004958 44, 45, 50
TP53 NM_000546 Tum ekzonlar
 

 

-          Kapsamlı Likit Biyopsi Paneli


Birçok solid tümör tipinde (akciğer, kolorektal, meme, melanom…) izlenen mutasyonlar yanı sıra bazı genlerdeki (ALK, ROS1, NTRK1, FGFR2, FGFR3) füzyonlar ve kopya sayısı değişikliklerini de kapsayan, başlangıç materyali kandan izole edilen dolaşımdaki serbest DNA molekülleri olan bir paneldir. Bu panel kapsamında toplam 77 adet gen değerlendirilmektedir.

Test içeriğindeki genler;

 

    SNV InDel Füzyon CNV
ABL1 Seçili ekzonlar Evet      
AKT1 Seçili ekzonlar Evet      
AKT2 Seçili ekzonlar Evet      
ALK Seçili ekzonlar Evet Evet Evet  
APC Seçili ekzonlar Evet Evet    
AR Tüm ekzonlar Evet      
ARAF Seçili ekzonlar Evet      
BRAF Seçili ekzonlar Evet Evet    
BRCA1 Tüm ekzonlar Evet      
BRCA2 Tüm ekzonlar Evet      
CCND1 Tüm ekzonlar Evet      
CCND2 Tüm ekzonlar Evet      
CCND3 Tüm ekzonlar Evet      
CD274 Tüm ekzonlar Evet      
CDK4 Tüm ekzonlar Evet      
CDK6 Seçili ekzonlar Evet      
CDKN2A Tüm ekzonlar Evet      
CSF1R Seçili ekzonlar Evet      
CTNNB1 Seçili ekzonlar Evet Evet    
DDR2 Seçili ekzonlar Evet      
DPYD Seçili ekzonlar Evet      
EGFR Tüm ekzonlar Evet Evet   Evet
ERBB2 Tüm ekzonlar Evet Evet   Evet
ESR1 Tüm ekzonlar Evet      
EZH2 Seçili ekzonlar Evet      
FBXW7 Tüm ekzonlar Evet      
FGFR1 Seçili ekzonlar Evet      
FGFR2 Seçili ekzonlar Evet   Evet  
FGFR3 Seçili ekzonlar Evet   Evet  
FLT1 Seçili ekzonlar Evet      
FLT3 Seçili ekzonlar Evet      
FLT4 Seçili ekzonlar Evet      
GATA3 Seçili ekzonlar Evet      
GNA11 Seçili ekzonlar Evet      
GNAQ Seçili ekzonlar Evet      
GNAS Seçili ekzonlar Evet      
IDH1 Seçili ekzonlar Evet      
IDH2 Seçili ekzonlar Evet      
JAK2 Seçili ekzonlar Evet      
JAK3 Seçili ekzonlar Evet      
KDR Seçili ekzonlar Evet      
KEAP1 Tüm ekzonlar Evet      
KIT Seçili ekzonlar Evet Evet    
KRAS Tüm ekzonlar Evet      
MAP2K1 Seçili ekzonlar Evet      
MAP2K2 Seçili ekzonlar Evet      
MET Tüm ekzonlar Evet Evet   Evet
MLH1 Tüm ekzonlar Evet      
MSH2 Tüm ekzonlar Evet      
MSH6 Tüm ekzonlar Evet      
MTOR Seçili ekzonlar Evet      
NF2 Tüm ekzonlar Evet      
N2L2 Seçili ekzonlar Evet      
NRAS Seçili ekzonlar Evet      
NTRK1 Seçili ekzonlar Evet   Evet  
PDCD1LG2 Tüm ekzonlar Evet      
PDGFRA Seçili ekzonlar Evet      
PDGFRB Seçili ekzonlar Evet      
PIK3CA Seçili ekzonlar Evet Evet    
PIK3R1 Seçili ekzonlar Evet      
PMS2 Tüm ekzonlar Evet      
PTCH1 Seçili ekzonlar Evet      
PTEN Tüm ekzonlar Evet Evet    
RAF1 Seçili ekzonlar Evet      
RB1 Tüm ekzonlar Evet      
RET Seçili ekzonlar Evet   Evet  
RNF43 Seçili ekzonlar Evet      
ROS1 Seçili ekzonlar Evet   Evet  
SMAD4 Tüm ekzonlar Evet      
SMO Tüm ekzonlar Evet      
STK11 Tüm ekzonlar Evet      
TP53 Tüm ekzonlar Evet      
TERT Promoter Seçili ekzonlar Evet      
TSC1 Seçili ekzonlar Evet Evet    
TSC2 Seçili ekzonlar Evet      
UGT1A1 Seçili ekzonlar Evet      
VHL Tüm ekzonlar Evet      

İletişim ve Detaylı Bilgi

Detaylı bilgi için 0850 250 8250 / 25650’yi arayabilir ya da kuhpatoloji@kuh.ku.edu.tr adresine e-mail gönderebilirsiniz.