İğne Biyopsileri

Vücuttaki hemen her doku ya da organdan ameliyata ya da büyük işleme gerek olmadan iğnelerle biyopsi yapılabilir yani doku örneği alınabilir. Girişimsel radyolojide uzmanlarımız ultrason ve bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemlerini çok iyi kullanabildiği için biyopsi işlemlerinde büyük başarı sağlayabilirler. Bu işlemler, hedef dokuyu görmeden körlemesine yapılan biyopsilerden farklıdır. Tüm biyopsi işlemi sırasında vücudun içi görüntüleme yöntemleriyle görüntülenir ve iğne bu şekilde yönlendirilerek biyopsi alınır.

Biyopsiler en sık tümörlerin iyi ya da kötü huylu olduğunu ortaya çıkarmada ve mümkünse hangi tip tümör olduğunu belirtmek yani kesin tanı koymak için yapılır. Bunun dışında organ hastalıklarını ortaya koymak için de karaciğer, böbrek ve akciğer gibi organlardan biyopsi alınabilir.

Biyopsi işlemleri genellikle kolaydır. İşlem sırasında ağrı hissedilmez. İşlem sonrası bir süre gözlem ve kanama kontrolü yapılarak hastalar aynı gün evlerine gönderilir.

Alınan parçalar patoloji doktoru tarafından değerlendirilir. Değerlendirme süresi genellikle alınan parçanın işlenmesine göre (parçaya özel boyamalar yapılması vb) değişir.


Drenaj İşlemleri

Drenaj sıvının bir yerden diğer bir yere aktarılması ya da vücut dışına çıkarılmasıdır. En sık iki durumda kullanılır: Tıkanma olduğunda (örneğin safra yolları tıkanması) vücuttaki normal bir sıvı dökülmesi gereken yere dökülemez ve vücut içinde birikmeye başlar, daha sonra kısmen kana geçerek vücuda zarar verir. Bu durumda tıkanama hemen giderilemiyorsa geçici olarak biriken sıvı dışarı alınmalı yani dışarı drenaj yapılmalıdır. Drenajın ikinci türünde bir tıkanma yoktur ama değişik hastalıklara bağlı vücutta istenmeyen sıvı birikimi vardır. Örneğin akciğerde sıvı birikir ve nefes almayı zorlaştırır ya da karında çok sıvı birikir ve ağrıya yol açar. Bu tür sıvıların da vücut dışına alınması gerekir.


Temel drenaj işlemleri:

  1. Safra yolları drenajı (biliyer drenaj): Genellikle tümörlere bağlı tıkanma sarılığı oluşturur. Perkütan (deriden yapılan) biliyer drenajda deriden iğne ile girerek safra yollarına ulaşır ve safra yollarına bir tüp koyarak safra drenajını sağlar. Kalıcı drenaj için ucu dışarıda olan plastik tüp çıkarılıp içeriye metal stent yerleştirilebilir. 
  2. İdrar yolları drenajı (nefrostomi): İdrar kanallarında bir tıkanma olursa oluşan idrar birikerek böbrek toplayıcı sistemi ve idrar kanallarının genişlemesine ve uzun dönemde böbreğin fonksiyon bozukluğuna yol açar. Böbreğin idrarı oluşturup mesaneye gönderen toplayıcı sistemine bir tüp konarak idrar bir süreliğine dışarı alınır. Bu böbreğin ve böbrek kanallarının rahatlamasını sağlar. Altta yatan sorun çözüldüğünde tüp çıkarılır. 
  3. Sıvı drenajları: En çok akciğerde biriken ve nefes almayı zorlaştıran sıvılar ve karında biriken ve karında belirgin gerginleşme ve ağrı oluşturan sıvılar.
  4. Abse drenajları: Vücut içinde belirli büyüklüğe erişmiş tüm apseler eskiden ameliyatla şimdi tüp drenajları ile tedavi edilir.


Kist Tedavileri

Karaciğer ve diğer organlarda görülen parazit kisti olan kist hidatik ya da çok büyük karaciğer ve böbrek kistleri içine iğne ile girilerek boşaltılır ve kist içine ilaçlar verilerek ameliyatsız bir şekilde tedavi edilir.